Dziwny jest ten świat

… to mało powiedziane ! ;-)

Manipulacja – uwagi końcowe

Jakie są sposoby na manipulację?
Właśnie o tym będzie poniżej…

Starożytni Grecy przypisywali posiadanie métis dwóm tylko zwierzętom: lisowi, który potrafi udawać śmierć, oraz ośmiornicy, kryjącej się za atramentowoczarną zasłoną i leżącej bez ruchu na dnie morza, żeby w ten sposób zastawić pułapkę na swe ofiary. Lis i jego legendarna przebiegłość przetrwały – dzięki bajkom – w świadomości zbiorowej. Natomiast ośmiornica zyskała metaforyczne znaczenie dopiero po tym, jak Wiktor Hugo opisał w Pracownikach morza (1865) walkę głównego bohatera z tym morskim potworem. „Ośmiornica” stała się określeniem każdej organizacji, która potrafi dominować dzięki tajemniczym powiązaniom. Zwierzę to było negatywnym symbolem imperializmu, komunizmu, hitleryzmu, kapitalizmu oraz – bliżej naszych czasów – mafii. Odzwierciedlało „przemysłowy” wymiar manipulacji.

Czytaj dalej

Październik 31, 2008 Posted by | Pojęcia | | Możliwość komentowania Manipulacja – uwagi końcowe została wyłączona

Instytucje warunkujące

Z tego wpisu dowiemy się dlaczego ludzie podlegają zasadom otoczenia w którym się znajdują.

Instytucjami warunkującymi jest np: kościół, wojsko, szkoła, jakaś sekta, partia polityczna.

Być może poniższym wpisem będzie się wstanie zrozumieć jeden z mechanizmów matrixa w którym żyjemy. Ludzie nie postępują według siebie, tylko według swojej instytucji która ma swoje warunki.

U młodzieży widać różne „mody” czy to na ubiór czy to na jakieś zachowania np przywitanie, albo na sposób mówienia.

W szkole panują zasady szkolne, w kościele kościelne, w polityce polityczne i tak dalej. A gdzie wolna wola, działanie tak jak się chce naprawdę? Chyba że wierzymy że tak działamy, nie mamy nic przeciwko temu.

Czytaj dalej

Październik 30, 2008 Posted by | Pojęcia | , | Możliwość komentowania Instytucje warunkujące została wyłączona

Manipulacja i wychowywanie [manipulacja w rodzinie]

Fragment z rozdziału „Warunkowanie” książki F. d’Alemida

Wszystkie teorie manipulacji poświęcają wiele uwagi warunkom niezbędnym do tego, żeby mogło do niej dojść. Na ogół uznaje się, iż ofiara musi zostać odpowiednio przygotowana do zachowań zgodnych z oczekiwaniami. Żeby zrealizować swoje cele, czyli skłonić ofiarę do pożądanych zachowań, manipulator stara się wyrobić w niej sprzyjającą postawę, Jego metody odwołują się pojęcia warunkowania. Sam ten wyraz jest dosyć świeżej daty. Pojawił się w połowie XIX wieku i oznaczał wtedy „warunki poprzedzające wystąpienie jakiegoś zjawiska”. Zakres tego terminu został poszerzony w psychologii, gdy Pawłow sformułował teorię odruchu warunkowego: takie odruchy kojarzy się z określonymi sytuacjami. Odtąd, w szerszym zrozumieniu, warunkowanie polega na wyrabianiu odruchów psychicznych, które są niezbędne, aby nastąpiło takie czy inne zachowanie. Celem warunkowania jest automatyzacja czynności. Pojęcie to często zbliża się to pojęcia manipulacji, na przykład w procesie wychowania. Konfrontacja tego rodzaju działań przygotowawczych z predyspozycjami intelektualnymi, które umożliwiają manipulację, sprawia, że w psychologii społecznej toruje sobie drogę złagodzona wykładnia tego ostatniego pojęcia. W tym miejscu staje się konieczne przedstawienie różnych możliwych stopni nacisku na drugiego człowieka.

Czytaj dalej

Październik 28, 2008 Posted by | Pojęcia | , , , , , | Możliwość komentowania Manipulacja i wychowywanie [manipulacja w rodzinie] została wyłączona

Manipulacja w reklamie

Fragment z rozdziału „Działalność reklamowa”

(…)
Nowa szkoła reklamy, szczególnie aktywna we Francji, ale widoczna także w Wielkiej Brytanii, w Holandii oraz we Włoszech, stworzyła odmienny paradygmat reklamowy. Istotą zmiany było wyeksponowanie tożsamości firmy. Produkt nie stanowił wyłącznie przedmiotu na sprzedaż, a kapitałem zapewniającym ciągłość sprzedaży i przetrwanie firmy stały się marka i jej percepcja. Wszelkie poczynania w tej dziedzinie, od międzywojnia jakby uśpionej, uzyskały szczególne znaczenie w chwili sformułowania teorii symbolu oraz dzięki praktyce komunikacji instytucjonalnej, która różniła się od komunikacji skoncentrowanej na produkcie. Wcześniej chodziło raczej o wizerunek tego ostatniego, niż o motywy konsumenta. Kluczem do zrozumienia nowych technik reklamy i działań marketingowych było pojęcie wspólnego interesu.

Czytaj dalej

Październik 27, 2008 Posted by | Pojęcia | , | Możliwość komentowania Manipulacja w reklamie została wyłączona

Manipulacja – Przejrzystość

Fragment książki „Manipulacja w polityce, w reklamie, w miłości” Fabrice d’Almeida

Dążenie do przejrzystości

Obserwacja podstępnego działania w czasach jego największego powodzenia pozwoliła na wyróżnienie jego cech, które upodobniają podstęp do manipulacji: posługiwania się inteligencją w celu odniesienia triumfu nad drugą osobą, skrytość i pozorowanie środków technicznych i wiedzy.

Czytaj dalej

Październik 26, 2008 Posted by | Pojęcia | | Możliwość komentowania Manipulacja – Przejrzystość została wyłączona

Fascynaci

Według słownika języka polskiego znaczenie słowa fascynować to:

„czarować, urzekać, olśniewać; przyciągać czyjąś uwagę w sposób zniewalający”

Są więc osoby które fascynują inne osoby. Np taki magik, oglądamy z zaciekawieniem co też on wyprawia, w rzeczy samej taki magik jest fascynujący ponieważ fascynuje swoich widzów, a oni to „kupują”. Podążając dalej za przykładem, jeżeli posadzimy widza która zna wszystkie sztuczki magika, zapewne nie będzie nim zafascynowany, raczej wg mnie będzie się śmiał z ludzi którzy są magikiem zaciekawieni.

Takich magików, fascynatów w naszym społeczeństwie jest dużo. W poście tym spróbuje przedstawić pewien mechanizm jaki powstaje podczas spotkania z fascynatem. Moim celem jest aby „widz” obudził się z hipnotyzującej fascynacji. Po prostu kiedy jesteśmy nie zwykle zaciekawieni kimś, natychmiast niech zapali nam się lampeczka w głowie.

Czytaj dalej

Październik 20, 2008 Posted by | Pojęcia | , , , | Możliwość komentowania Fascynaci została wyłączona

Fragmenty Nieznanego Nauczania – Opis treści

Książka autorstwa Piotra Demianowicza Uspiańskiego pt „Fragmenty nieznanego nauczania” jest dla mnie bardzo ciekawa i ważna.

Oto opis treści, co się w niej znajduje:


ROZDZIAŁ I

Powrót z Indii. Wojna i “poszukiwanie cudownego”. Stare myśli. Zagadnienie szkół. Plany przyszłych podróży. Wschód i Europa. Notatka w gazecie moskiewskiej. Wykłady o Indiach. Spotkanie z G. “Człowiek w przebraniu”. Pierwsza rozmowa. Opinia G. na temat szkół. Grupa G. “Przebłyski Prawdy”. Dalsze spotkania i rozmowy. Organizacja moskiewskiej grupy G. Problem opłaty i funduszów na pracę. Kwestia dochowania tajemnicy i zobowiązań branych na siebie przez uczniów. Rozmowa na temat Wschodu. “Filozofia”, “teoria” i “praktyka”. Jak został odnaleziony system? Idee G.: “Człowiek jest maszyną rządzoną przez zewnętrzne wpływy. Wszystko “się zdarza”. Nikt niczego nie “czyni „. Po to, by “czynić”, trzeba “być”. Człowiek jest odpowiedzialny za swoje działania, maszyna nie jest odpowiedzialna. Czy do poznawania maszyn potrzebna jest psychologia? Obietnica “faktów’: Czy można powstrzymać wojny? Rozmowa o planetach i o Księżycu jako o żywych istotach. “Inteligencja” Słońca i Ziemi. “Subiektywna” i “obiektywna” sztuka.

Czytaj dalej

Czerwiec 5, 2008 Posted by | Pojęcia | , , , , | 1 komentarz