Dziwny jest ten świat

… to mało powiedziane ! ;-)

Samospełniające się proroctwo

Samospełniające się proroctwo to rozległy temat dotykający wielu spraw, najpierw naświetle sprawę poniższym cytatem:

Wkraczamy w obszar, który nauka behawioralna określa mianem „samospełniającego się proroctwa”. Tego rodzaju sytuacje zdarzają się każdemu. Niektórzy ludzie wydają się cały czas chłodni i nieprzyjemni. Czujemy się przy nich skrępowani, próbujemy ich unikać i, w rezultacie, zachowujemy się tak, jak tego od nas oczekują.

Czytaj dalej

Maj 2, 2009 Posted by | psychologia | Możliwość komentowania Samospełniające się proroctwo została wyłączona

„Koncepcja narcyzmu” – K. Horney

Kolejny rozdział, jak dla mnie bardzo interesujący ;)

Rozdział z książki „Nowe drogi w psychoanalizie” Karen Horeny.


Koncepcja narcyzmu

Zjawiska, które w literaturze psychoanalitycznej określa się mianem narcyzmu, są w swym charakterze bardzo zróżnicowane. Obejmują one próżność, zarozumiałość, pożądanie prestiżu i podziwu, dążenie do bycia kochanym (przy niezdolności do kochania innych), odsunięcie się od ludzi, normalny szacunek dla siebie, ideały, dążenia twórcze, lękowe zainteresowanie własnym zdrowiem, powierzchownością czy sprawnością intelektualną. Dlatego też, sformułowanie klinicznej definicji narcyzmu byłoby dość kłopotliwe. To co wspólne dla wymienionych wyżej zjawisk, to fakt, że dotyczą one troski o własne „ja” lub być może tylko o postawy wchodzące w zakres tego „ja”. Obraz tego zjawiska jest bardzo zagmatwany, gdyż terminu „narcyzm” używa się w czysto genetycznym sensie, aby zaznaczyć, że źródłem owych manifestacji jest domniemane narcystyczne libido.

Czytaj dalej

Kwiecień 7, 2009 Posted by | psychologia | Możliwość komentowania „Koncepcja narcyzmu” – K. Horney została wyłączona

Kompleks Edypa wg K. Horney

Rozdział z książki „Nowe drogi w psychoanalizie” autorki Karen Horney.


Kompleks Edypa

Przez pojęcie kompleksu Edypa Freud rozumiał pociąg seksualny do jednego z rodziców, z równoczesną zazdrością o związek pomiędzy rodzicami. Według Freuda kompleks ten jest uwarunkowany biologicznie, chociaż w niektórych przypadkach pewne znaczenie może mieć również sposób pielęgnacji dziecka i zaspokajana przez rodziców jego biologicznych potrzeb. Liczne odmiany tego kompleksu zależne są od indywidualnego układu stosunków panujących w danej rodzinie. Z kolei, charakter libidynalnych pragnień, kierowanych pod adresem rodziców, zmienia się zgodnie z etapami rozwoju libido. Pragnienia te osiągają punkt kulminacyjny w okresie genitalnym.

Czytaj dalej

Kwiecień 5, 2009 Posted by | psychologia | 1 komentarz

Kultura a nerwica

Ostatni rozdział z książki Karen Horney „Neurotyczna osobowość naszych czasów”. Wyjaśnia nerwice w kontekście kultury. Religia również się do tego przyczynia.


KULTURA A NERWICA

Czytaj dalej

Marzec 13, 2009 Posted by | psychologia | Możliwość komentowania Kultura a nerwica została wyłączona

Poczucie winy

Rozdział z książki Karen Horney „Neurotyczna osobowość naszych czasów”


NEUROTYCZNE POCZUCIE WINY

Czytaj dalej

Marzec 13, 2009 Posted by | psychologia | Możliwość komentowania Poczucie winy została wyłączona

Współzawodnictwo i wycofanie

Dwa rozdziały z książki Karen Horney „Neurotyczna osobowość naszych czasów”


NEUROTYCZNE WSPÓŁZAWODNICTWO

Do władzy, prestiżu i posiadania dochodzi się w różny sposób w różnych kulturach. Można je dziedziczyć, można też je uzyskać dzięki posiadaniu pewnych właściwości cenionych w danej grupie kulturowej, jak odwaga, przebiegłość, umiejętność uzdrawiania chorych lub porozumiewania się z siłami nadprzyrodzonymi. Można je również zdobyć, uprawiając jakiś niezwykły lub skuteczny rodzaj działalności, wykorzystując swoje właściwości lub sprzyjające ku temu warunki zewnętrzne. W naszej kulturze dziedziczenie stanowisk i bogactwa odgrywa niewątpliwie pewną rolę. Jeśli natomiast jednostka, aby zdobyć władzę, prestiż i określony stan posiadania, zdana jest na własne siły, musi podjąć współzawodnictwo z innymi. Współzawodnictwo zaś przenika ze swej płaszczyzny ekonomicznej na wszystkie inne formy działalności ludzkiej, znajdując swoje odbicie w miłości, w kontaktach towarzyskich i zabawie. Stanowi ono wobec tego problem dla każdego członka naszej kultury, nic więc dziwnego, że odnajdujemy w nim niewyczerpane źródło konfliktów neurotycznych.

Czytaj dalej

Marzec 13, 2009 Posted by | psychologia | Możliwość komentowania Współzawodnictwo i wycofanie została wyłączona

Władza, prestiż, posiadanie

Post na podstawie książki Karen Horney „Neurotyczna osobowość naszych czasów”


W POGONI ZA WŁADZĄ, PRESTIŻEM I POSIADANIEM

Pogoń za miłością to jeden z często stosowanych w naszej kulturze sposobów łagodzenia lęku. Innym sposobem jest pogoń za władzą, prestiżem i posiadaniem.

Czytaj dalej

Marzec 12, 2009 Posted by | psychologia | Możliwość komentowania Władza, prestiż, posiadanie została wyłączona