Dziwny jest ten świat

… to mało powiedziane ! ;-)

Traktat lizboński

Smutne ale oni podpisują i głosuj bez wiedzy o tym nad czym pracują. Oni po prostu nie wiedzą co podpisują. Oni nie wiedzą co naprawdę robią ;/

W sprawie traktatu lizbońskiego…

(Poseł Antoni Macierewicz: Ale czy czytał?)

…na obszernym uzasadnieniu, które jest…

Czytaj dalej

Listopad 27, 2008 Posted by | Kątem oka | , , , | Możliwość komentowania Traktat lizboński została wyłączona

Kontrolujący rodzice

Rzecz o wychowywaniu, o rodzicach, a konkretnie o kontroli jaką sprawują rodzice nad swoimi dziećmi.

Fragment z książki Susan Forward „Toksyczni rodzice”
[na samym dole posta tekst w pdf]

Rozdział 3
„Dlaczego nie pozwalają mi żyć moim własnym życiem?”

Kontrolerzy

Posłuchajmy hipotetycznej rozmowy między dorosłym dzieckiem i jednym z jego kontrolujących rodziców. Gwarantuję, że taka rozmowa nigdy nie miała miejsca, ale gdyby tych dwoje ludzi było zdolnych do uczciwego wyrażenia swoich głęboko ukrytych uczuć, mogliby powiedzieć, co następuje:

dorosłe dziecko: Dlaczego postępujesz w taki sposób? Dlaczego wszystko, co robię, jest złe? Dlaczego nie możesz traktować mnie jak człowieka dorosłego? Jaką różnicę zrobi ojcu to, że nie zostanę lekarzem? Jaką ci zrobi różnicę to, z kim się ożenię? Kiedy pozwolisz mi odejść? Dlaczego reagujesz tak, jakby każda moja własna decyzja była atakiem przeciwko tobie?

kontrolująca matka: Ból, jaki czuję, kiedy odchodzisz ode mnie, jest nie do opisania. Pragnę, abyś mnie potrzebował. Nie mogę znieść myśli, że cię stracę. Jesteś całym moim życiem. Lękam się, że zrobisz jakieś straszne głupstwo. Załamałabym się, widząc, że cierpisz. Wolałabym raczej umrzeć, niż jako matka doświadczyć tego, że poniosłam klęskę.

Czytaj dalej

Listopad 10, 2008 Posted by | Człowiek | , , , , , , , , , , , , | Możliwość komentowania Kontrolujący rodzice została wyłączona

Manipulacja – uwagi końcowe

Jakie są sposoby na manipulację?
Właśnie o tym będzie poniżej…

Starożytni Grecy przypisywali posiadanie métis dwóm tylko zwierzętom: lisowi, który potrafi udawać śmierć, oraz ośmiornicy, kryjącej się za atramentowoczarną zasłoną i leżącej bez ruchu na dnie morza, żeby w ten sposób zastawić pułapkę na swe ofiary. Lis i jego legendarna przebiegłość przetrwały – dzięki bajkom – w świadomości zbiorowej. Natomiast ośmiornica zyskała metaforyczne znaczenie dopiero po tym, jak Wiktor Hugo opisał w Pracownikach morza (1865) walkę głównego bohatera z tym morskim potworem. „Ośmiornica” stała się określeniem każdej organizacji, która potrafi dominować dzięki tajemniczym powiązaniom. Zwierzę to było negatywnym symbolem imperializmu, komunizmu, hitleryzmu, kapitalizmu oraz – bliżej naszych czasów – mafii. Odzwierciedlało „przemysłowy” wymiar manipulacji.

Czytaj dalej

Październik 31, 2008 Posted by | Pojęcia | | Możliwość komentowania Manipulacja – uwagi końcowe została wyłączona

Instytucje warunkujące

Z tego wpisu dowiemy się dlaczego ludzie podlegają zasadom otoczenia w którym się znajdują.

Instytucjami warunkującymi jest np: kościół, wojsko, szkoła, jakaś sekta, partia polityczna.

Być może poniższym wpisem będzie się wstanie zrozumieć jeden z mechanizmów matrixa w którym żyjemy. Ludzie nie postępują według siebie, tylko według swojej instytucji która ma swoje warunki.

U młodzieży widać różne „mody” czy to na ubiór czy to na jakieś zachowania np przywitanie, albo na sposób mówienia.

W szkole panują zasady szkolne, w kościele kościelne, w polityce polityczne i tak dalej. A gdzie wolna wola, działanie tak jak się chce naprawdę? Chyba że wierzymy że tak działamy, nie mamy nic przeciwko temu.

Czytaj dalej

Październik 30, 2008 Posted by | Pojęcia | , | Możliwość komentowania Instytucje warunkujące została wyłączona

Manipulacja i wychowywanie [manipulacja w rodzinie]

Fragment z rozdziału „Warunkowanie” książki F. d’Alemida

Wszystkie teorie manipulacji poświęcają wiele uwagi warunkom niezbędnym do tego, żeby mogło do niej dojść. Na ogół uznaje się, iż ofiara musi zostać odpowiednio przygotowana do zachowań zgodnych z oczekiwaniami. Żeby zrealizować swoje cele, czyli skłonić ofiarę do pożądanych zachowań, manipulator stara się wyrobić w niej sprzyjającą postawę, Jego metody odwołują się pojęcia warunkowania. Sam ten wyraz jest dosyć świeżej daty. Pojawił się w połowie XIX wieku i oznaczał wtedy „warunki poprzedzające wystąpienie jakiegoś zjawiska”. Zakres tego terminu został poszerzony w psychologii, gdy Pawłow sformułował teorię odruchu warunkowego: takie odruchy kojarzy się z określonymi sytuacjami. Odtąd, w szerszym zrozumieniu, warunkowanie polega na wyrabianiu odruchów psychicznych, które są niezbędne, aby nastąpiło takie czy inne zachowanie. Celem warunkowania jest automatyzacja czynności. Pojęcie to często zbliża się to pojęcia manipulacji, na przykład w procesie wychowania. Konfrontacja tego rodzaju działań przygotowawczych z predyspozycjami intelektualnymi, które umożliwiają manipulację, sprawia, że w psychologii społecznej toruje sobie drogę złagodzona wykładnia tego ostatniego pojęcia. W tym miejscu staje się konieczne przedstawienie różnych możliwych stopni nacisku na drugiego człowieka.

Czytaj dalej

Październik 28, 2008 Posted by | Pojęcia | , , , , , | Możliwość komentowania Manipulacja i wychowywanie [manipulacja w rodzinie] została wyłączona

Manipulacje w kontekście tarczy antyrakietowej

Jeden z użytkowników forum nowy-horyzont wyraził swoją opinię na temat tarczy antyrakietowej.

Krótko mówiąc podzielam jego opinię.

Tu odnośnik:

http://nowy-horyzont.info/blog.php?u=55&b=7

Skopiowałem sobie jego tekst…

Czytaj dalej

Październik 27, 2008 Posted by | Kątem oka | , | Możliwość komentowania Manipulacje w kontekście tarczy antyrakietowej została wyłączona

Manipulacja w reklamie

Fragment z rozdziału „Działalność reklamowa”

(…)
Nowa szkoła reklamy, szczególnie aktywna we Francji, ale widoczna także w Wielkiej Brytanii, w Holandii oraz we Włoszech, stworzyła odmienny paradygmat reklamowy. Istotą zmiany było wyeksponowanie tożsamości firmy. Produkt nie stanowił wyłącznie przedmiotu na sprzedaż, a kapitałem zapewniającym ciągłość sprzedaży i przetrwanie firmy stały się marka i jej percepcja. Wszelkie poczynania w tej dziedzinie, od międzywojnia jakby uśpionej, uzyskały szczególne znaczenie w chwili sformułowania teorii symbolu oraz dzięki praktyce komunikacji instytucjonalnej, która różniła się od komunikacji skoncentrowanej na produkcie. Wcześniej chodziło raczej o wizerunek tego ostatniego, niż o motywy konsumenta. Kluczem do zrozumienia nowych technik reklamy i działań marketingowych było pojęcie wspólnego interesu.

Czytaj dalej

Październik 27, 2008 Posted by | Pojęcia | , | Możliwość komentowania Manipulacja w reklamie została wyłączona