Dziwny jest ten świat

… to mało powiedziane ! ;-)

Teorie spiskowe, DARPA, HAARP, Echelon i inne

Spokojnie to tylko wikipedia!

Ale jakże ciekawa…

Spróbujmy poukładać puzzle może coś się po kojarzy…

Zacznę od teorii spiskowej:

Teoria spiskowa – twierdzenie mówiące, że pewna grupa ludzi działa świadomie i w utajnieniu (spiskuje) na szkodę reszty społeczeństwa lub pewnych jego grup, na przykład w celu dominacji ekonomicznej lub politycznej (popularnie określanej jako: przejęcie władzy nad światem). Teorie te często biorą się z założenia, że nawet w bardzo małych środowiskach: szkole, zakładzie pracy, małym miasteczku można odnaleźć nieformalne porozumienia oraz ludzi tworzących grupy interesów. Teorie te zakładają, że takie zjawiska także występują w skali makro, a wraz z globalizacją nawet w skali światowej.


w skali makro wg mnie często są to plotki, w skali świata plotki raczej to nie są, tu i tu jednak ziarenko prawdy może się kryć, sęk w tym gdzie.

Zwolennicy teorii spiskowych zazwyczaj uważają, że spiskującą grupą jest rząd, przedstawiciele tajnych organizacji (także wyimaginowanych), jednej lub wielu działających wspólnie korporacji lub przedstawiciele określonych narodów, czasem – obce cywilizacje.

chyba mają jakiś powód owi zwolennicy, skoro uważają że najczęściej to Ci „na górze”

Zazwyczaj określenia „teoria spiskowa” używa się pejoratywnie, dla podkreślenia, że dane twierdzenie uważa się za nieprawdziwe i niedorzeczne. Z tego względu, w rozumieniu potocznym, definicja teorii spiskowej uległa rozszerzeniu na wszelkie poglądy niepodzielane przez większość. W szczególności przypisujące pewnym działaniom inny cel niż ten powszechnie uznawany za prawdziwy (np. przeznaczenie pewnych instalacji naukowych bądź militarnych), mimo iż nie zawierają one w sobie elementu spisku.

nie dziwię się że używa się pejoratywnie, w końcu żyjemy w świecie ignorancji, ludzie mówią ‚na pewno to nie prawda’ Warto tutaj dodać że szczególną rolę może odgrywać manipulacja informacjami, aby ludzi zmylić, tak aby powstał kogiel-mogiel, nikt nic nie wie, zalew informacji, każdy wie swoje.

Czasami wcześniejsze teorie spiskowe są ujawniane jako faktyczne zdarzenia i działania grup, przybierające formę potwierdzonych spisków, np. afera Watergate. Inny często podawany przez zwolenników spisków przykład to Operacja Northwoods z 1962 r., w której CIA planowało dokonać sfingowanych ataków kubańskich na bazę USA w celu usprawiedliwienia i przekonania opinii publicznej do konieczności wojny z Kubą [1]. Operacja ta ostatecznie nie została przeprowadzona.

„wcześniejsze teorie spiskowe…” dopóki nie zadziała machina manipulowania. Dalej czytamy o sfingowanych atakach na bazę USA. Cóż za uderzające podobieństwo w stosunku do Iraku ; ) Tym razem jednak operacja została przeprowadzona…

Istnieje wiele teorii spiskowych, od dotyczących ogólnoświatowych sił rządzących państwami (Protokoły Mędrców Syjonu, Echelon), przez krajowe czy zawodowe, jak informatycy. Najczęściej brak przekonujących dowodów potwierdzających lub zaprzeczających, często można jednak mówić o różnego rodzaju poszlakach czy możliwościach.”

Źródło pl.wikipedia.org

więc możliwość istnieje, tylko dlaczego ludzie to wyśmiewają i robią inne rzeczy. Może do nich to po prostu nie dociera, że może coś w tym być. Są pewni? Pewność siebie gubi…

Była mowa powyżej o manipulacji, zobaczmy co tam piszą:

Manipulacja (łac. manipulatio – manewr, fortel, podstęp) – w psychologii oraz socjologii to celowo inspirowana interakcja społeczna mająca na celu oszukanie osoby lub grupy ludzi, aby skłonić je do działania sprzecznego z ich dobrem/interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest wpływ. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób.

zwykle nie jesteśmy świadomi, kiedy manipulują

Ogólnie, manipulacja jest formą zamierzonego i intencjonalnego wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała działania zaspakajające potrzeby/(realizowała cele) manipulatora.

Manipulować można treścią i sposobem przekazywania informacji. Manipulację określono też kiedyś obrazowo jako „włamanie do umysłu ofiary i podrzucenie tam własnych pomysłów lub opinii w taki sposób, aby ofiara pomyślała, że sama jest ich autorem.”

Z punktu widzenia etyki, każda manipulacja jest zachowaniem niemoralnym, choć mimo tego jest często używana w inter-personalnych kontaktach handlowych i negocjacjach.

raczej… jest szeroko stosowana

W społeczeństwie totalitarnym manipulacja jest jednym z podstawowych narzędzi sprawowania władzy nie mniej ważnym niż aparat terroru. Państwo posiada całkowitą władzę i kontroluje lub ogranicza większość sposobów społecznej interakcji (ograniczenie wolności zrzeszania się, cenzura mediów itp.). W ten sposób władcy państw totalitarnych mogą łatwo manipulować swoimi społeczeństwami i utrzymywać swoje rządy działając wbrew interesowi ogółu. Manipulację językową często stosuje się w propagandzie i podczas tzw. prania mózgu.

Jak jest naprawdę? Państwo dąży do całkowitej władzy czy nie? Stosuje manipulację? Cenzura mediów jest, kiedyś o tym pisałem. Manipulacja językowa często występuje podczas wyborów na stołki polityczne.

W społeczeństwie demokratycznym manipulacja jest bardziej wyrafinowana i mniej widoczna, używana jest przez polityków, np. w kampaniach wyborczych, oraz w gospodarce wolnorynkowej w różnych często ukrytych formach w reklamie. Choć w systemach demokratycznych przekraczanie pewnych (zreszta niezbyt dobrze określonych) barier w manipulowaniu ludźmi jest niezgodne z prawem. Przykładem mogą być tutaj ograniczenia prawne narzucane reklamom.

„w społeczeństwie demokratycznym…” a czym jest demokracja, skoro manipulacja tam zachodzi, w dodatku jest bardziej wyrafinowana!

Istotnym narzędziem manipulacji opinią publiczną są środki masowego przekazu i nie jawna cenzura wiadomości, np. tylko poprzez wybór informacji prezentowanych w dziennikach telewizyjnych.

a masy ludzi oglądają telewizję, żywo komentują, oni tym żyją. Tylko jaką to ma wartość skoro wszystko to jest kontrolowane, cenzurowane itd. Ludzie myślą że są wolni…

W podejsciu socjo-kognitywistycznym (wg. modelu IPK, Adam Maria Gadomski,ang. Information, Preferences and Knowledge – universal interrelations ), manipulacja może dotyczyć: informacji, wiedzy i preferencji jako podstawowych czynników które zasadniczo wpływają na nasze decyzje. Pierwsza jest najprostsza, najpowszechniejsza i polega na fałszowaniu,deformacji i filtracji faktów (np. dostęp do Internetu). Druga stosowana jest w szkolnictwie i nauce, dotyczy wyboru, popierania rozwoju i ukrywania pewnej wiedzy, a trzecia polega na indoktrynacji poprzez podkreślanie ważności korzystnych dla manipulatora wartości, np. rozbudzania nacjonalizmów i fanatyzmów religijnych, wzmacnianie wybranych interesów grup lokalnych czy klas społecznych.

„deformacja”, lepiej by było dezinformacja. Ciekawe nawet w szkolnictwie, hm chyba wszędzie tylko że należało by to poobserwować.”

Należy zauważyć, że nie zawsze obiekt manipulacji jest ostatecznym celem manipulatora, jednak zawsze ma prowadzić do niego w mniej lub bardziej widoczny sposób. Na przykład podburzanie opinii publicznej przeciw cudzoziemcom może umożliwić demokratyczne uchwalenie praw ograniczajacych także wolność obywateli zwiekszając władzę aparatu wykonawczego panstwa.

a jeśli ludzie, nie myślą, oglądają mas media (TV) i w to wierzą. Wtedy szczególnie łatwo się nimi ‚kieruje’.

W tej perspektywie widać też, że społeczeństwa o niskim poziomie upowszechnienia szkolnictwa lub w trudnej sytuacji ekonomicznej są bardziej podatne na manipulację.

szkolnictwo nic tu niema do rzeczy. Ma za to, to aby nie wierzyć i samodzielnie myśleć. Nie iść ślepo i nie dać się manipulować

Środkami manipulacji mogą być:

* aktywne techniki psychologiczne – np. tworzenie nastroju chwili,
* użycie sygnałów dźwiękowych wpływających na świadomość i system decyzyjny
* odurzenie (środkami farmakologicznymi, alkoholem),
* obietnice bez pokrycia,
* manipulacja pozycji,
* wyszukanie słabych punktów osobnika i wywarcie wpływu na nie,
* wykorzystanie nieuwagi i podsunięcie gotowych rozwiązań, nie przedstawiając pełnego obrazu (np. umowy),
* system aktywnego wywarcia wpływu na manipulowanego poprzez nie pozostawienie mu możliwości wyboru (np. w sektach destrukcyjnych),

Źródło: pl.wikipedia.org

Trzeba pamiętać że ludzie zazwyczaj manipulują nie świadomie. Tak jakby mieli to skądś nabyte. Uważam że nauczyli się tego w dzieciństwie, tak jak i innych ‚spraw’. Trzeba poobserwować u innych i u siebie, aby tego nie robić, prze co inni od nas tego nie nabędą.

Byliśmy w spiskach i manipulacjach. Myślę że manipulacja to świetne narzędzie psychologiczne do osiągnięcie swoich korzyści szczególnie tych „na gorze”. Skoro mowa o spiskach i górze…

HAARP (ang. High Frequency Active Auroral Research Program) – program badań naukowych prowadzonych wspólnie przez US Air Force, US Navy i DARPA. Celem projektu jest, według słów jego twórców:

zrozumienie, symulowanie i kontrola procesów zachodzących w jonosferze, które mogą mieć wpływ na działanie systemów komunikacji i nadzoru elektronicznego.

to tyle z oficjalnych wiadomości od „twórców”

HAARP można przetłumaczyć jako Projekt Aktywnego Badania Zorzy za pomocą Wysokich Częstotliwości. DARPA będzie następny w kolejności.

Projekt stara się badać wpływ działania rozmaitych urządzeń elektronicznych na dynamiczne procesy zachodzące w jonosferze. Projekt dysponuje dużym zestawem różnych urządzeń diagnostycznych i nadawczych, przy pomocy których można symulować oddziaływanie różnych źródeł promieniowania na jonosferę. Projekt ten stanowi popularny temat rozmaitych teorii spiskowych, mimo że znaczna część prowadzonych tu badań jest całkowicie jawna i prowadzona przez cywilny, interdyscyplinarny zespół specjalistów, który publikuje rezultaty swoich badań w ogólnodostępnych czasopismach naukowych.

oficjalnie musi zajmować się oficjalnymi sprawami, dla dobra społeczeństwa…

Główne centrum badawcze HAARP znajduje się niedaleko miejscowości Gakona na Alasce. W projekcie bierze udział kilka mniejszych ośrodków w Platteville, w stanie Kolorado, Fairbanks na Alasce oraz Obserwatorium Arecibo w Portoryko.

haarp_site.jpg

©wikipedia
Centrum Badawcze HAARP w Gakonie, Alaska.

W 2005 naukowcy pracujący w HAARP opublikowali informację o wytworzeniu sztucznej zorzy polarnej za pomocą silnych, zogniskowanych fal radiowych wysokiej częstotliwości.

o skutkach ubocznych cichosza. Wiemy więc że mogą wpływać na pogodę, tworzyć ją, modyfikować, np wywoływać huragany.

Istnieją także podobne instalacje podobne do HAARP (bada się tam różne zjawiska związane z użyciem fal elektromagnetycznych i ich wpływem na atmosferę ziemską) np.:

 • Sura – Instytut Badawczy Radio-Fizycznym (Niżny Nowogród, Rosja). Bada zjawiska nazywane w Rosji – krystaliczne obłoki, wg rosyjskiej telewizji, bombowiec Tu-16 w ramach eksperymentu wleciał w taki obłok, co doprowadziło do awarii elektroniki, samolot z wielkim trudem wylądował na lotnisku.
 • EISCAT (Szwecja).
 • ARECIBO (Portoryko).
 • EISCAT (Norwegia)
 • VOA (Delano, stan Kalifornia, USA).

Istnieją spekulacje na temat, czemu konkretnie służy ta instalacja. Rzekoma tajemniczość wzmaga istnienie wielu teorii spiskowych na temat HAARP np.:

 • HAARP to broń elektromagnetyczna, która potrafi skumulować energię elektromagnetyczną w niewielkim obszarze, znane wyłączenie prądu w Nowym Jorku było następstwem testów tej broni (oparta na pracach dotyczących bezprzewodowego przesyłu energii Nikoli Tesli).
 • HAARP to broń geofizyczna – może powodować: trzęsienia ziemi, cyklony, tsunami itp.
 • HAARP to urządzenie potrafiące sterować myślami ludzi.
 • HAARP to urządzenie mające wyżej wymienione cechy + możliwość: zniszczenia wszystkich satelitów na orbicie i międzykontynentalnych pocisków balistycznych, podziemnej tomografii, łączności z okrętami podwodnymi, sprowadzania na wybrany dowolny cel fali promieniowania o sile 20 megaton.

HAARP jest ciekawe, ciekawych rzeczy można się dowiedzieć na blogu truthinfo, mamy tam całą kategorię. Albo obszerny tekst na stronie ufoinfo.pl

Część tych teorii spiskowych budowanych jest przez analogię do systemu Echelon, który ostatecznie okazał się rzeczywistą instalacją podsłuchową.

Źródło pl.wikipedia.org

Wątpię w to, aby teorie te były budowane poprzez analogię do Echelon, o nim później teraz o DARPA.

Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA (Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych) przekształcona w 1972 z ARPA. W latach 1958-1972 i 1993-1996 pod nazwą – Advanced Research Projects Agency – ARPA (Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych), to amerykańska agencja rządowa zajmująca się rozwojem technologii wojskowej.

rozumiem to jako ogół, ogólnie rozwijają różne technologie wojskowe.

Na zlecenie Departamentu Obrony USA w 1967 rozpoczęła projekt budowy zdecentralizowanej sieci komputerowej, którą nazwano później ARPANET i która zapoczątkowała rozwój Internetu. Na początku lat 70. agencja DARPA współfinansowała opracowanie zestawu protokołów TCP/IP. DARPA nigdy nie prowadziła badań samodzielnie, zajmowała się finansowaniem wyższych uczelni, instytucji komercyjnych i innych organizacji (non-profit).
W 1981 DARPA założyła grupę ekspertów – ICCB (Internet Configuration Control Board). Zadaniem grupy było zarządzanie przebiegiem prac badawczych prowadzonych w związku z siecią Internet. W 1984 agencja przekształciła ICCB w IAB (Internet Activities Board), która z kolei została podzielona na grupy robocze, zajmujące się takimi zagadnieniami jak zastosowanie, współdziałania, bezpieczeństwo i testowanie. Na koniec IAB została przekształcona w IETF (Internet Engineering Task Force) oraz w IRTF (Internet Research Task Force). Grupy te były odpowiedzialne za rozwój konstrukcji sieci Internet i badania nad rozwojami w tej dziedzinie.

Jeśli kogoś to interesuje, na stronie heise-online.pl może przeczytać artykuł o początku internetu.

Agencja rozwija w ramach Future Combat Systems wiele projektów min: egzoszkielet wspomagany ,UAV różnej wielkści, i lądowe pojazdy autonomiczne UGCV.

W 2004 roku DARPA zaczęła sponsorować DARPA Grand Challenge, wyścigi zautomatyzowanych samochodów bez kierowców.

DARPA prowadzi badania, rozwija technicznie i koorydynuje pod względem naukowym program globalnej obrony antybalistycznje USA.”

Źródło pl.wikipedia.org

Więc DARPA może zajmuje się tarczą antyrakietową.

Dochodzimy do Echelon, coś co było spiskiem a stało się faktem.

ECHELON to największa na świecie sieć Wywiadu Elektronicznego. System powstał przy udziale państw: USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii i jest zarządzany przez amerykańską służbę wywiadu NSA. Echelon posiada w całym świecie urządzenia techniczne do przechwytywania („podsłuch”) wiadomości w kanałach telekomunikacji. Jego organizacja nadrzędna w USA (NSA) dysponuje budżetem 3,6 miliardów dolarów (2004).

Wielka Brytania chyba ma jakiś pakt podpisany z USA, z Irakiem też razem. Zarządzany przez służbę wywiadu NSA, a wywiad ma swoje środki o czym później.

System ten gromadzi i analizuje przekazy elektroniczne z całego świata – faksy, e-maile, transfery plików, a nawet zwykłe rozmowy telefoniczne. Szacuje się, że system gromadzi i przetwarza ok. 3 miliardy przekazów elektronicznych na dobę. Zebrane lokalnie informacje z całego świata przesyłane są do centrali w Fort Meade, gdzie znajduje się też główna siedziba NSA. Superkomputery dokonują analizy materiału, dostosowanej do regionu: język, słownik haseł i stanu materiału: kompresja, szyfr.

Poza podanymi wyżej państwami infrastruktura szpiegowska znajduje się też w Niemczech, najpierw w Bad Albing w Bawarii, obok siedziby BND, baza została zlikwidowana w 2004. Jej zadaniem było przechwytywanie (podsłuch) wiadomości z kanałów telekomunikacji w Niemczech i przyległej części Europy. Baza ta została przeniesiona bardziej w centrum Niemiec do Griesheimu w okolicy Darmstadtu. Także inne zaprzyjaźnione kraje udzielają siedziby bazom systemu Echelon; od czasu do czasu pojawiają się niezweryfikowane doniesienia o znajdowaniu się bazy systemu Echelon w Polsce.

Największa na świecie baza nasłuchowa systemu Echelon znajduje się w Menwith Hill w Północnym Yorkshire w Zjednoczonym Królestwie, niedaleko Harrogate. Oficjalnie jest to baza wojskowa Zjednoczonego Królestwa, jednak faktyczną kontrolę nad nią sprawuje amerykańska NSA. Menwith Hill służy do szpiegowania komunikacji w Unii Europejskiej. Znajdują się tam urządzenia do przechwytywania zarówno teleksów, rozmów telefonicznych, poczty elektronicznej, komunikacji internetowej, a także komunikacji mikrofalowej i satelitarnej.

menwith-hill-radome.jpg

©wikipedia
Jedna z wielu kopuł w Menwith Hill, prawdopodobnie używana przez system ECHELON.

W roku 1991 amerykańskie służby szpiegowskie miały przedłożyć nowy program działania po rozpadzie bloku wschodniego, który uwzględniał zmienioną sytuację geopolityczną. Głównym zadaniem amerykańskich służb specjalnych miał być odtąd wywiad gospodarczy. Badania Unii Europejskiej potwierdziły to, jak również były dyrektor centrali wywiadu (DCI) tym samym szef CIA Robert James Woolsey w swoim artykule z 17 marca 2000 w Wall Street Journal. Cytowany jest udział tego systemu w wygranych przez Boeing kontraktach przeciwko europejskiemu Airbusowi. Dla ułatwienia pracy szpiegowskiej systemu Echelon, władze amerykańskie obłożyły embargiem niektóre techniki szyfrowania, np. PGP. Podobną sieć zbudował Związek Radziecki, a jej ocalałe resztki przejął wywiad rosyjski. W Wietnamie w bazie Can Ran były instalacje tej sieci. Również na Kubie był podobny obiekt. Swoje obiekty (na mniejszą niż amerykańska skalę) wywiadu elektronicznego zbudowała również Francja.

Źródło pl.wikipedia.org

Bardzo interesujący artykuł można przeczytać w PCkurier 10/2000 dostępny na stronie www.wsp.krakow.pl pod tytułem Złowrogi Echelon.

Co jeszcze stosuje ‚rząd’ tylko o tym oficjalnie się nie mówi? A raczej co stosują agencje.

Czarne helikoptery są częścią teorii spiskowej, według której niezidentyfikowane helikoptery, pozbawione oznaczeń, pomalowane na czarno i prawie bezgłośnie się poruszające, wykonują w niejasnych celach loty nad terytorium Stanów Zjednoczonych. Osoby wierzące w ich istnienie uważają, że mogą to być maszyny wykorzystywane przez agentów ONZ, tajemnej organizacji New World Order lub tzw. ludzi w czerni przygotowujących się do przejęcia kontroli nad krajem. Według Philipa Schneidera cały czas produkuje się je w tempie jeden na godzinę, tajny rząd ma mieć ich ponad 64000.

lub przez tzw. ludzi w czerni, o tym poniżej…

Teoria ta szczególnie popularna jest wśród członków północnoamerykańskich milicji ochotniczych. Wskutek takiego przekonania doszło do próby zestrzelenia jednego z helikopterów Gwardii Narodowej przelatującego podczas misji treningowej nad ranczem zbiegłego przywódcy jednej z milicji, Calvina Greenupa.

Najgłośniejsze doniesienia w amerykańskich mediach pochodzą z lutego 1995, kiedy to członek kongresu Helen Chenoweth stwierdziła, podczas konferencji prasowej, że uzbrojeni agenci federalni w „czarnych helikopterach” wylądowali na prywatnym ranczu w Idaho, w związku z realizacją ustawy o ochronie zagrożonych gatunków. Jednakże Amerykańska Służba Leśnictwa i Rybołówstwa, zajmująca się realizacją tej ustawy, nie dysponuje helikopterami. Jedyne zielono-czarne helikoptery w Idaho należą do Gwardii Narodowej.

Fakty dotyczące czarnych helikopterów

Amerykańskie siły specjalne rzeczywiście używają helikopterów o czarnym malowaniu. Najczęściej spotykanym modelem jest MH-53, zaprojektowany do długich lotów na niskich wysokościach. Helikoptery takie używane są do operacji odzyskiwania zakładników, dostarczania sił specjalnych na teren działań i innych akcji wymagających „niewidzialności”.

to oficjalne informacje…

Najbardziej znanym z takich oddziałów jest 160. Pułk Lotniczy Operacji Specjalnych (zwany Night Stalkers), który regularnie przeprowadza misje bojowe oraz ćwiczebne wewnątrz przestrzeni powietrznej USA. Niektóre z tych operacji przeprowadzane są w gęsto zaludnionych obszarach, między innymi w okolicach Los Angeles, Detroit, San Francisco, Oakland i Waszyngtonu. Dzięki zastosowaniu nawigacji satelitarnej oraz urządzeń noktowizyjnych zadania takie przeprowadzane mogą być w warunkach niskiej widoczności i bez zastosowania oświetlenia helikopterów.

Także Agencja do Walki z Narkotykami (DEA) wykorzystuje w swoich akcjach maszyny o ciemnym malowaniu. Z pewnością tego typu nocne akcje mogą się przyczyniać do rozpowszechnienia teorii czarnych helikopterów.

Źródło pl.wikipedia.org

O dziwnych ludziach:

Ludzie w czerni, faceci w czerni (ang. men in black) to powtarzający się w historiach o kontaktach z UFO motyw tajemniczych ludzi w czarnych garniturach przedstawiających się jako agenci rządu Stanów Zjednoczonych, próbujących nakłonić do milczenia osoby twierdzące, że widziały niezidentyfikowany pojazd latający lub miały kontakt z obcymi. Relacje o ludziach w czerni pojawiały się najczęściej w latach 50. i 60. XX w. i należą do klasycznych teorii spiskowych.

Schemat działania jest zwykle podobny: do mieszkania wchodzi trzech mężczyzn, siadają w pokoju przy stole, wyciągają małe pudełeczko, po czym zaczynają nakłaniać do zmiany poglądów/wyjaśnień związanych z UFO. Zwykle po zakończeniu rozmowy wychodzą bardzo zdenerwowani. Można to tłumaczyć możliwością zastosowania w/w pudełka jako przyrządu do czyszczenia pamięci czy też może wywierania większego wpływu, czyli ich wyjście w zdenerwowanym stanie jest efektem nieefektywnej pracy urządzenia.

Poza Facetami w czerni, czyli MiB występują także WIB (women in black – kobiety w czerni), które są żeńską wersją facetów w czerni, oraz FIBy (Fake in black) którzy są fałszywymi agentami, czyli osobami podającymi się za agentów, a których motywy działań nie są znane.

Na bazie mitu powstał komiks, na którym bazuje film Men in Black i jego kontynuacja. Motyw tajemniczych agentów nakłaniających do milczenia można też zaobserwować w filmie Matrix, Piękny umysł i w serialu Z Archiwum X

Źródło pl.wikipedia.org

Tak więc dziwny jest ten świat, a jeszcze dziwniejsi ludzie w nim zamieszkujący, którzy po kryjomu realizują swoje cele. Ludzie o nich mało albo prawie nic nie wiedzą, więc wszystko to po prostu wyśmiewają. Skoro tak, Ci na górze osiągnęli swój cel i mogą robić z nami owieczkami co chcą.

Luty 20, 2008 - Posted by | Inne | , , , , , ,

2 Komentarze

 1. Jakoś to tak mi się kojarzy z takimi informacjami często podawanymi w mediach: – „Samochód z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas. „

  Komentarz - autor: proxi | Luty 21, 2008

 2. HAARP Pogoda w kajdanach.
  http://www.eioba.pl/a88750/haarp_pogoda_w_kajdanach

  Komentarz - autor: Vendetta | Październik 30, 2008


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogerów lubi to: