Dziwny jest ten świat

… to mało powiedziane ! ;-)

UKRADNIJ TEN FILM

taki tytuł nosi filmik na yt składający się z 4 części, na samym dole ciekawy opis z yt:

opis z yt:

Film opowiada o historii, ideologii i walce dwóch przeciwstawnych ideologii kapitalistycznej z anarchistyczną w zakresie praw do szeroko pojętej informacji. Okazuje się że dzis myśl anarchistyczna odżywa za sprawą rozprzestrzeniania się internetu…
Fenomen powstania „światowej pajęczyny” polega na tym, ze od początku jej istnienia, współtworzyli ją jej użytkownicy. I to współtworzyli za darmo. Ponieważ z założenia miała to być sieć służąca upowszechnianiu wiedzy. Jednak sprawa wymknęła się spod kontroli co doprowadziło do konfliktu między szeroko pojętym światem handu i nauki, pieniądza i wiedzy. Rywalizacja ta to także symbol walki między zasadami własności i rywalizacji między ludźmi reprezentowanymi przez szeroko pojęty kapitalizm a zasadą międzyludzkiej współpracy ludzi wolnych reprezentowana przez anarchizm i anarchosyndykalizm, Pierre J. Prodhona, księcia Kropotkina, Machajskiego, Abramowskiego. Model handlowy, zdominował całkowicie rynek informatyczny. Ten monopol, nie tylko gospodarczy, także cywilizacyjny zostaje naruszony wraz z powstaniem Internetu, który umożliwia po raz pierwszy w historii gospodarki realizacje modelu darmowej produkcji opartej na wspólnocie, współpracy i samoorganizacji, a nie hierarchii i zwierzchnictwie.

Internet umożliwiający rozwój produkcji publicznej jest także realizacją programu E.Abramowskiego propagatora dobrowolnych stowarzyszeń obywatelskich i „rewolucji moralnej” polegającej na praktykowaniu zasad wzajemnej pomocy i spełnieniem marzeń Pierre.J. Proudhona, który w połowie XIX wieku pisał „Stowarzyszenie. Nadejdzie chwila, gdy wymiana zostanie wszędzie zorganizowana bez pieniędzy: płatności będą wówczas pokrywane pracą, pieniądz stanie się bezużyteczny, posiadacze skarbów będą mogli umrzeć z głodu. Wszystkie te masy kruszcu przekazane zostaną na naczynia kuchenne”. Brzmi to jak wyznanie wiary twórców „wolnego oprogramowania”.
Idee anarchistów, pozwalają nam lepiej zrozumieć współczesna cywilizacje w której słowo „rewolucja” traci swój sens, bowiem zgodnie z przepowiednia właśnie Pierre J. Proudhona mamy dzisiaj do czynienia z „rewolucja permanentną” („ciągłą”). Zmiana i to zmiana rewolucyjna jest podstawową zasadą funkcjonowania elektronicznej cywilizacji. Nasze życie polega na świadomym zaakceptowaniu jej codzienności. Dlatego też w tak gwałtownie zmieniającym się świecie zasada współpracy i bezinteresownej pomocy jest koniecznością, jest fundamentem już nie funkcjonowania lecz wręcz istnienia społeczeństwa informacyjnego. Podstawą jego funkcjonowania są programy informatyczne, które są produktami niedefiniowalnymi.
* * *
Anarchizm jest negacją społecznej hierarchii, zasadą współpracy międzyludzkiej a nie rywalizacji, zniesienią państwa jako instytucji odpowiedzialnej za klasowe i warstwowe nierówności, akceptacją, upowszechnieniem wiedzy i kultury za darmo. Zasady anarchizmu są fundamentem funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej, dlatego warto moim zdaniem jest to konieczne je właśnie dzisiaj studiować. Zasada współpracy nie obowiązuje tylko w działaniach „ruchu wolnego oprogramowania”, D.Tapscott i Anthony D.Williams piszą w „Wikinomi”: „…w podejmowaniu wspólnych działań i otwartej postawie bardziej liczą się umiejętności miękkie niż twarde. Liderzy muszą wyrobić w sobie skłonność do współpracy, a firmy będą musiały się wykazać szczególnymi cechami, by móc funkcjonować w środowiskach partnerskich”.

Współpraca jest kluczem do współczesności i dobrobytu. Czy anarchizm jest przeciwieństwem liberalizmu? Nie. Obie doktryny stawiają na pierwszym miejscu, wolność i interes jednostki.

Żyjemy dzisiaj w epoce kapitalizmu sieciowego. Podstawą ekonomii jest sfera finansowa. Produkcja informacji o pieniądzach rządzi dziś produkcją innych materialnych i niematerialnych dóbr. Prowadzi to do destabilizacji i permanentnych kryzysów, przeciwko tej zasadzie dominacji „finansieryzacji ekonomii” protestują dzisiaj wszyscy, warto pamiętać, ze anarchiści już od 170 lat ostrzegali przed zbytnim wyalienowaniem się z życia gospodarczego sfery kapitałowej. Globalizacja znosi państwa, w pismach anarchistów możemy znaleźć pomysły jak ludzie mogą się zorganizować poza państwem. Warto przypomnieć, ze nasza epoka rozpoczęła się pod znakiem anarchizmu, bo strajk generalny latem 1980 i samoorganizacja narodu polskiego poza państwem były spełnieniem, dosłownie w detalach, doktryny wyłożonej na początku XX wieku przez teoretyka anrchosyndykalzmu, Sorela. Ostatnie 30 lat historii jest nawiązaniem do idei, tych których uważano zawsze za utopistów. Okazało się, ze anarchizm jest dzisiaj politycznym realizmem.

Maj 24, 2009 - Posted by | Inne

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogerów lubi to: