Dziwny jest ten świat

… to mało powiedziane ! ;-)

Świat po Rydzykowemu…

Obrazek pochodzi z bloga pewnego, tam i też więcej info: http://glosrydzyka.blox.pl/2008/12/Matka-Boska-z-oRydzykiem.html

wikipedia:

Sekta (od łac. secta – kierunek, droga, postępowanie, zasady, stronnictwo, nauka, od sequi – iść za kimś, postępować, towarzyszyć lub łac. secare, sectare – odcinać, odrąbywać, odcinać się od czegoś) – pierwotnie określenie grupy wyznawców, których poglądy religijne są przez tradycyjne Kościoły uznane za niezgodne z oficjalną, dominującą doktryną. Współcześnie termin kontrowersyjny (według jego przeciwników będący elementem pseudonauki), nie uznawany przez niektórych religioznawców. Według nich każda grupa wyznaniowa i religijna może być nazwana sektą, z braku jedynego punktu odniesienia (względność). Sektą w znaczeniu potocznym są wszystkie podgrupy religijne, które odłączyły się od wyznania wiodącego i głoszą dogmaty niezgodne z dogmatami grupy macierzystej. Termin używany między innymi przez chrześcijan w odniesieniu do mniejszości wyznaniowych, m.in. które oddzieliły się od macierzystej organizacji wyznaniowej i które z uwagi na stosowane przez nie metody uważają za niebezpieczne.

Sektę, według definicji encyklopedycznej, charakteryzuje zespół wybranych cech, które często uznawane są za negatywne przez oficjalne instytucje państwowe lub religijne, m.in. autorytarne sprawowanie władzy przez przywódcę sekty, traktowanie członków sekty w sposób instrumentalny przez jej kierownictwo, łączenie celów politycznych i ekonomicznych (czerpanie korzyści materialnych z działalności sekty przez wybrane osoby lub grupy osób) z celami religijnymi lub parareligijnymi, brak samokrytycyzmu, dążenie do uniezależnienia się od uznawanych przez społeczeństwo czynników kontroli (np. rodzina lub media).

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sekta

Kwiecień 30, 2009 - Posted by | Inne

1 komentarz

  1. sekta.. niestety.. Ilez z naszych mam, babc i ciotek nie daj Boze corek :P bierze w tym udzial.

    Mocny obrazek!!

    Komentarz - autor: Anonim | Maj 5, 2009


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogerów lubi to: