Dziwny jest ten świat

… to mało powiedziane ! ;-)

Religia

„Dlaczego religia jest złem?”

tak brzmi tytuł artykułu który znalazłem na eioba.

Tu odnośnik: http://www.eioba.pl/a95987/dlaczego_religia_jest_zlem

a tu tekst…

 1. Religia n a r z u c a  człowiekowi standardowe  koncepcje filozoficzne życia i śmierci i nie toleruje innych,  a te koncepcje   nie podlegają zmianom, doskonaleniu i unowocześnieniu mimo zmieniającego się świata i ludzi, oraz wiedzy o nich.
 2. Religia udziela prostych, by nie powiedzieć prymitywnych, odpowiedzi na trudne i ważne pytania oraz nakazuje wierzyć w ich prawdziwość nawet wtedy, gdy budzą one wątpliwości i są sprzeczne z nauką, a nawet potocznym doświadczeniem i elementarną wiedzą we współczesności. Narzuca obraz świata, jego powstania i historii, wymyślony  przed dwoma tysiącami lat, absurdalny i anachroniczny dzisiaj nawet wobec wiedzy dziecka  ze szkoły podstawowej.
 3. Religia utrudnia indywidualny rozwój osobowościowy i duchowy człowieka. Ogranicza rozwój z powodów jak w pkt 1 i 2 oraz przez szerzenie strachu i pokory wobec nieobecnego Boga i zdegenerowanych osobowościowo samozwańczych jego przedstawicieli. Wielkie dzieła nauki i sztuki powstały nie dlatego, że ich autorzy byli katolikami, lecz mimo tego, że byli katolikami.
 4. Religia zniewala człowieka nie tylko psychicznie , ale także ekonomicznie czyniąc go poddanym władzy, która religię do tego celu świadomie i planowo wykorzystuje. Jak powiedział Seneka Młodszy: dla ludu religia jest prawdą, dla mędrców fałszem, a dla władców jest po prostu użyteczna. Zaszczepione ludziom uczucia religijne stanowią doskonałe narzędzie do utrzymywania ich w posłuszeństwie.
 5. Religia jest  odpowiedzialna za nietolerancję religijną i wiele wojen religijnych. Obecnie objawia się u wielu wiernych, szczególnie kleru i aktywistów religijnych, ledwie skrywaną agresją i nienawiścią do wszystkich i wszystkiego co nie jest jej podporządkowane. Kler przy pomocy religii prowadzi bardzo aktywną działalność polityczną, mimo oficjalnie przeciwnych i dobrowolnych zobowiązań, narzuca prawo i brutalnie ingeruje w życie intymne ludzi oraz sferę macierzyństwa. Wymusza określone rozwiązania prawne obowiązujące także obywateli nie należących do wspólnoty kościelnej, a wiernych stawia w trudnych  sytuacjach decyzyjnych obarczonych konfliktem sumienia oraz wywoływaniem szkodliwych  frustracji i poczucia winy.
 6. Religia narzuca  ludziom moralność i sposób życia, a z reguły pośrednio uczy ona obłudy, zawiści, nietolerancji, lekceważenia nauki i rzetelnej wiedzy, faktycznie sprzyja rasizmowi i antysemityzmowi, prowadzi do ksenofobii i agresji, zachęca do znoszenia cierpienia i biedy, podczas gdy jej funkcjonariusze pławią się w dobrobycie. Dzieje się tak ponieważ zinstytucjonalizowane chrześcijaństwo stało religią zdegenerowaną, co objawia się poprzez rezygnację z rzeczywistych wymogów etycznych i zastąpieniu ich zewnętrznymi oznakami kultu. Polska religijność stała się plebejska i a sensie osobowościowym histeryczna.
 7. Religia w bezprecedensowy sposób fałszuje obraz rzeczywistości – dopasowuje świat do zupełnie absurdalnych religijnych d o g m a t ó w  obejmujących wszystko co istnieje, powszechnych i trwających już u nas całe tysiąclecie oraz tworzy je  nadal.
 8. Religia składa obietnice, których spełnienia nie jest w stanie zagwarantować, a których wiarygodności nie da się sprawdzić.
 9. Religia terroryzuje człowieka – straszy nawet najstraszliwszymi karami jeśli wierny nie będzie postępować zgodnie z religijnymi nakazami i zakazami oraz nie wykaże uległości i posłuszeństwa wobec funkcjonariuszy jej instytucji zorganizowanej w niedemokratyczną, silnie scentralizowaną i niereformowalną oraz ulegającej patologicznym skłonnościom hierarchię pasożytującą na całym społeczeństwie i państwie.
 10. Religia generalnie uczy poddaństwa i służebności. Podstępnie ( wczesne zaszczepianie wirusa umysłu) kształtuje mentalność charakterystyczną dla niewolników. Umysł  jest odpowiednio zaprogramowany, zniewolony już od wczesnego dzieciństwa bez pełnej świadomości, możliwości wyboru i udzielenia własnej zgody.

Źródło: http://www.eioba.pl/a95987/dlaczego_religia_jest_zlem

Luty 15, 2009 - Posted by | Inne

2 Komentarze

 1. Autor zapomniał dodać „…katolicka”. Tekst wyraźnie dotyczy katolicyzmu a nie religii jako ogólnego pojęcia.

  Komentarz - autor: ggrafik | Luty 16, 2009

 2. w zasadzie nie znam innych religii, więc się nie wypowiadam ;]

  Wojny a religie
  http://interia360.pl/artykul/wojny-a-religie,17545
  POLECAM ! ;-)

  Komentarz - autor: Vendetta | Luty 17, 2009


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogerów lubi to: