Dziwny jest ten świat

… to mało powiedziane ! ;-)

Dziura ozonowa, ocieplenie klimatu

Na stronie twojapogoda przeczytałem…

Spore skurczenie się dziury ozonowej

(12.01/18:17) – Według najnowszych pomiarów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dziura ozonowa nad Antarktyką w ciągu ostatniego roku skurczyła się aż o 30 procent w porównaniu z rokiem 2006, kiedy rozciągała się na obszarze 29,5 miliona kilometrów kwadratowych i była największą w całej historii pomiarów. We wrześniu jej rozmiary wyniosły 24,7 miliona kilometrów kwadratowych, co oznacza, że dziura ozonowa była porównywalna do rozmiarów Ameryki Północnej. Przyczyną odbudowy ozonu w ziemskiej atmosferze nad południowym biegunem była wyższa temperatura. W 2006 roku potrafiła ona spaść w stratosferze do minus 80 stopni, a więc przekroczyć pułap minus 78 stopni, od którego ozon ulega degradacji. Dane o zmniejszeniu się dziury ozonowej są najlepszą możliwą informacją akurat w momencie, kiedy świat obchodzi 20. rocznicę podpisania słynnego Protokołu Montrealskiego przez blisko 200 krajów świata. W latach 90. zobowiązano się ograniczać emisję do atmosfery substancji powodujących zwiększanie się dziury ozonowej. Wiele najgroźniejszych substancji od tego czasu wyszło w powszechnego użycia, jak na przykład czterochlorek węgla, niegdyś popularny, dzisiaj prawie nieobecny w życiu codziennym. Jednak nie wszystkie wiadomości są takie dobre, ponieważ jak dowodzą najnowsze symulacje komputerowe, dziura ozonowa nad Antarktyką powinna całkowicie zaniknąć dopiero w 2065 roku, czyli 15 lat później niż wynikałoby to z wcześniejszych obliczeń. Naukowcy ze Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) wkrótce opublikują raport w tej sprawie. Dziura ozonowa ulega rocznym zmianom, gdyż najmniejsza jest w marcu, gdy na Antarktyce rozpoczyna się jesień, a największe rozmiary osiąga zawsze we wrześniu, gdy w regionie rozpoczyna się wiosna i spod topniejącego lodu wydobywają się olbrzymie ilości gazów, głównie metanu, który również jest najsilniejszym gazem cieplarnianym, powodującym globalne ocieplenie klimatu. 16 września po ustaleniu rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1998 roku został oficjalnie ogłoszony „Międzynarodowym Dniem Ochrony Warstwy Ozonowej”.

… i się zdziwiłem, jak to tak nagle? O 30% ? O co chodzi?

Podejrzana sprawa.

Styczeń 14, 2008 - Posted by | Kątem oka | , ,

7 Komentarzy

 1. Jeśli dobrze zrozumiałem to… zmniejszenie się dziury ozonowej spowodowała wyższa temperatura, a za wzrost temperatury na ziemi odpowiedzialne są gazy cieplarniane(np.metan), które zarazem powiększają dziurę ozonową? Może się na tym nie znam i coś przeoczyłem, ale to tylko sugeruje działanie jakiejś „tajemniczej” siły, i w dodatku te skurczenie się dziury ozonowej o 30%…

  Komentarz - autor: kam | Styczeń 17, 2008

 2. Można zapobiegać zmianom klimatu Ziemi.
  **********************************************************
  Proponuję zapoznać naukowców z:
  http://www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html , który jest pogardzany z powodu niezgodności z tzw. „ prawem zachowania energii.” Następnie należy zapytać tych doktorów nauk technicznych w jaki sposób oni i cała ludzkość hamuje samochody przy pomocy hamulca hydraulicznego. W całym procesie hamowania przy pomocy hamulca hydraulicznego nie występuje to cudowne „prawo zachowania energii „ a jednak rozpędzony samochód można zatrzymać jedną słabą kobiecą nóżką wywołując przy okazji pisk i lekki dymek z opon. Skąd pochodzi ta energia zdolna do zahamowania samochodu. Energię można tworzyć posługując się rozumem i prawem Pascal’a.
  **********************************************************

  Energię można tworzyć. Na przeszkodzie stoi fanatyczna wiara polskich naukowców w dogmat fizyki nazywany prawem zachowania energii. Ten dogmat można doświadczalnie unieważnić i jednocześnie także doświadczalnie można udowodnić , że energię można tworzyć. Wystarczy znaleźć stronę z opisem podstawowego doświadczenia
  [ http://www.nets.pl/~metozor/polpar.html ]

  i zapoznać się z tymi obrazkami. Naukowcy nie chcą wykonać tego doświadczenia, ponieważ nie jest ono opisane w literaturze naukowej a pozytywny jego wynik nie byłby zgodny z w / w. dogmatem o energii. Cała trudność polega na dobraniu do wagi dwu szalkowej, odpowiednich ciężarów, q: G; Q; / G = Q / które będą zdolne do wywołania ustawień szalek jak na kolejnych obrazkach. / Mnie się to udaje od 1980 r /
  Proponuję następujące postępowanie: osoba wskazana przez adresata zakupuje taką wagę w jakimś sklepie . Adresat poleca wykonać takie doświadczenie osobie, która nie będzie powiadomiona o celu przeprowadzenia doświadczenia. Następnie należy zaprosić jakiemuś naukowca i pokazać mu komplet tych obrazków.
  Prawdopodobnie ten naukowiec będzie twierdzić , że ostatni obrazek jest fałszem. Należy przeprowadzić doświadczenia w jego obecności i zapytać go co on o tym sądzi. Proponuję powyżej opisane postępowanie przeprowadzić z innymi naukowcami. Ciąg dalszy tego dziecinnie prostego eksperymentu wygląda jak poniżej:
  [ http://www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html ]

  Zygmunt Orłowski
  [ metoz@wp.pl ]

  Wybudowany model może mieć znaczną wartość muzealną wyrażoną w walucie, jeżeli wykonawca zdoła nakłonić naukowców do zapoznania się z tym modelem.
  Prawdopodobnie nieudolność naukowców jest wspierana finansowo przez czynniki zainteresowane utrzymaniem wysokich cen paliw.
  ***********************************************************
  Naukowiec, dr inż mech, kierując samochodem,
  czasem wyłącza sprzęgło, naciska nogą pedał hydraulicznego hamulca i powoduje znmniejszenie prędkości samochodu. Taki efekt hamowania samochodu
  nie jest zgodny z prawem zachowania energii / skąd tak znaczny przyrost energii o przeciwnym kieruku do biegu samochodu, wywołany tylko jedną nogą?/
  Taki proces hamowania jest zgodny z prawem Pascal’a i jednocześnie niezgodny z prawem zachowania energii ,A MIMO TO SKUTECZNY I POWSZECHNIE STOSOWANY W SAMOCHODACH.
  Taki dr. inż. uważa, że w samochodzie nie musi być stosowane prawo zachowania energii.

  Ten sam dr.inż uważa, że w maszynie METOZ opisanej na
  http://www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html
  zdolnej do produkcji energii i wykorzystującej to samo prawo Pascal’a , nie może powstawać energia , ponieważ byłoby to niezgodne z prawem zachowania energii.
  GDZIE TU JEST JAKAŚ LOGIKA???
  ***********************************************************
  Tylko tacy ludzie jak niżej opisani mogą zapobiec zmianom klimatu.
  ********************************************************
  Do wiadomości.
  Podaję poniżej nazwiska twórców cudów gospodarczych Stanów Zjednoczonych:
  ****************************************************************************************************
  1/ Wright Orwille i jego brat Wright Willbur / zawód : NAPRAWIACZE ROWERÓW / ZBUDOWALI PIERWSZY NA ŚWIECIE SAMOLOT / i udowodnili w 1903 r , że możliwym jest kontrolowane latanie w powietrzu przy pomocy urządzenia cięższego od powietrza. W tamtych czasach panował naukowy dogmat , że w powietrzu może unosić się tylko konstrukcja lżejsza od powietrza.
  ***************************************************************************************************
  2/ Samuel Morse /1791 – 1872 / zawód : ARTYSTA / . Budowniczy pierwszego na świecie APARATU I SYSTEMU TELEGRAFICZNEGO , który w 1843 r umożliwił graficzny kontakt pomiędzy Baltimore i Washington.
  ***************************************************************************************************
  3/ Edison Thomas, Alva / 1847 – 1931 / zawód : SPRZEDAWCA GAZET /, wynalazca ELEKTRYCZNEJ LAMPY i wielu innych ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ .
  ***************************************************************************************************
  4/ Disney Walt /1901- 1966 / zawód : KIEROWCA AMBULANSU / Twórca FIMÓW RYSUNKOWYCH DLA DZIECI. Budowniczy Disneyland w Kaliforni i DisneyWorld na Floridzie.
  ****************************************************************************************************
  5/ Henry Ford / 1863 – 1947 / / zawód : ROLNIK I MECHANIK / Wykonał w 1893 r PIERWSZY SAMOCHÓD NAPĘDZANY BENZYNĄ i PIERWSZY TRAKTOR DLA ROLNICTWA W 1915 . Twórca ‘’ Ford Motor Company ‘’ w Detroit gdzie zastosował pierwszą na świecie TAŚMOWĄ PRODUKCJE SAMOCHODÓW.
  ****************************************************************************************************
  6/ Aleksander Graham Bell Aleksander / 1847 – 1922 / zawód : NAUCZYCIEL MUZYKI / WYNALAZCA TELEFONU.
  TWÓRCA ” Bell System of Telefon Company. ”
  ****************************************************************************************************
  To oni zbudowali potęgę gospodarczą i militarną o nazwie:
  STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ.
  **********************************************************

  Komentarz - autor: Orłowski Zygmunt | Marzec 27, 2008

 3. Fundamentalny dogmat fizyki o nazwie ” prawo zachowania energii ”jest w takim samym stopniu prawdziwy jak opisany poniżej inny dogmat dotyczący także energii.
  Wg E.M.Rogers’a , autora pięciu tomów ” Fizyka dla dociekliwych” /przetłumaczone i podane dla polskiego czytelnika w sposób doskonały / w części nr 3 p.t.”Cząsteczki i energia” na str. 87 , jest zdanie, cytuję dosłownie:
  W wielu zwykłych mechanicznych procesach ( spadanie głazów, rozkręcanie sprężyny, ruch układu ciężarów i bloków) suma energii kinetycznej (E. K ) i energii potencjalnej ( E.P.) pozostaje stała. To zachowanie energii ( E.K. + E.P. ) = constans, nie jest niczym zaskakującym, skoro, jak zobaczymy później , E.K i E.P są tak zdefiniowane i dobrane, aby równanie uczynić prawdziwym.
  Powyżej wspomniane równanie nie jest wynikiem dokładnych, przemyślanych doświadczeń. Jest tylko zwykłym
  domysłem naukowców podanym szerokiej publiczności do uwierzenia w postaci dogmatu naukowego.
  Ten fundamentalny dogmat fizyki jest tylko przypuszczeniem naukowym nie udowodnionym żadnymi obliczeniami.

  ************************************************************
  Całe zagadnienie dot. energii jest bardzo proste.
  Wystarczy otworzyć:GOglee;metozor;index of metozor
  Tam nie ma opisów zmartwień. Tam jest opisany sposób na otrzymywanie czystej, darmowej energii. Materiał jest zrozumiały dla osób posiadających fundamentalne wiadomości nauki zwanej”fizyka”. Zapoznawanie się należy zacząć od:
  http://www.nets.pl/~metozor/fundament.html
  Udzielam dodatkowych informacji. metoz@wp.pl

  Komentarz - autor: Orłowski Zygmunt | Kwiecień 1, 2008

 4. Dobrze by było gdyby mogli wyjaśnić jak wspierać dziure ozonową gdyby tak było dziura ozonowa istniała by dłuże4j.

  Komentarz - autor: Bartek astro | Kwiecień 4, 2008

 5. Hehe ale mongoły

  Komentarz - autor: Zgred | Styczeń 5, 2009

 6. W Gdyni, w czytelni naukowej, kiedyś znajdowała się broszurka p.t. „NAUKA I HYPOTEZA”.
  Autorem był prof. Sorbony, Członek Akademii, Nauk Henry Poincare.Przekład H. Horwitza pod red. Ludwika Silberstejna. Na str.137 był dogmat o energii:
  ***********************************************
  OTÓŹ JAKIEKOLWIEK BĘDĄ NOWE POJĘCIA O ŚWIECIE FIZYCZNYM, NASUNIĘTE NAM PRZEZ PRZYSZŁE DOŚWIADCZENIACZENIA, PEWNI JESTEŚMY Z GÓRY, ŻE ZAWSZE COŚ BĘDZIE POZOSTAWAŁO STAŁYM , I TO COŚ BĘDZIEMY NAZYWAĆ ENERGIĄ.
  ***********************************************
  Henry Poincare pozostawił w tyle wielu nieomylnych proroków:religijnych,politycznych, gopodarczych a nawet wykształconych naukowców z przodujących społeczeństw naszego globu.
  **********************************************
  Inny współczesny nam prorok pozostawił nam inną prawdziwą , wielokrotnie sprawdzoną definicję także dotyczącą całej ludzkości:
  **********************************************
  ” PRAWDA MOŻE BYĆ FUNKCJĄ WIELOKROTNIE POWTARZANEJ,NAJBARDZIEJ NIEPRAWDOPODOBNEJ BZDURY.”
  Autor: Dr,Josef Gebels, Minister Propagandy Trzeciej Rzeszy Niemców.
  **********************************************
  Ta definicja odnosi się do wszystkich religii,
  wszystkich kierunków nauki, naukowych dogmatów
  a także do sławnego prawa zachowania energii.
  Który z nich ma rację???

  Komentarz - autor: Orlowski Zygmunt | Czerwiec 19, 2009

 7. ciekawy jestem czy to prawda bo w tym roku 2009jest dużo powodzi i burz to znaczy że klimat się zmienia oraz dziura ozonowa też

  Komentarz - autor: mati | Lipiec 24, 2009


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogerów lubi to: