Dziwny jest ten świat

… to mało powiedziane ! ;-)

Piramida

II. UŻYWANIE MAŁEGO MODELU PIRAMIDY
A. KSZTAŁT PIRAMIDY ŁAPIE PRANĘ

Model piramidy jest kolektorem, który wciąga przepływającą energię przez dno czy podstawę i pozwala tej energii, by podniosła się spiralnie na linii z wierzchołkiem. Ta energia nie jest energia Ziemi, lecz energia światła, która jest wszechobecna. (K3, 55)

Kształt piramidy jest układem (urządzeniem) dla scentralizowania podnoszącej się spiralnie świetlnej energii. Pola magnetyczne osoby są poruszane przez tę spiralną energię. Pewne kształty intensyfikują spiralną pranę, wszechobecne, pierwsze skrzywienie Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Sklepione i stożkowate kształty (jak waszych tipi) również wzmacniają spiralne światło. Wasze okapy (podstrzesza) będąc zaokrąglonymi, są miejscami mocy z powodu takiego ukształtowania. (K3, 39)

B. SIEDŹ NAD PIRAMIDĄ PRZEZ NIE DŁUŻEJ NIŻ 30 MINUT DZIENNIE

RA: Mały model piramidy umieszczony pod częścią kompleksu ciała może energetyzować (pobudzać, zasilać) kompleks ciała.

To powinno być robione tylko przez krótki okres, nie przekraczający 30 waszych minut. (K3, 46)

PYTANIE: Czy model piramidy może być umieszczony pod łóżkiem? (K3, 48)

RA: Zgadza się.

Może być umieszczony bezpośrednio pod podkładką (przypuszczalnie poduszką), na której odpoczywa kompleks ciała. Znów ostrzegamy, że trzecia spirala podnoszącej się zawartości światła, ta która jest wyemitowana z wierzchołka tego modelu, jest najszkodliwsza dla istoty w przedawkowaniu i nie powinna być używana zbyt długo. (K3, 48)

PYTANIE: Jeślibym użył drucianego szkieletu, który składałby się z 4 kawałków drutu połączonego na wierzchołku, biegnącego na dół do podstawy i piramida byłaby całkowicie otwarta, to mogłaby tworzyć tę sama rzecz do spiralnego wznoszenia światła? Czy to się zgadza?

RA: To się zgadza, ale jest wiele metali nie polecanych. Drogie metale są najlepsze, albo drewno lub plastyk. (K3, 55)

C. UCZYŃ KĄT WIERZCHOŁKA NIE WIĘKSZY NIŻ 70 STOPNI

PYTANIE: Niebezpiecznym modelem piramidy mogłaby być 4-stronna piramida, która byłaby wystarczająco duża, by stworzyć efekt komory królewskiej. To się zgadza?

RA: To się zgadza z (uwzględnieniem) dodatkowego zrozumienia, że 76- stopniowy kąt wierzchołkowy jest charakterystycznym kształtem pełnym mocy. (K3, 50)

PYTANIE: Jaki kąt mniejszy niż 76 stopni nie wytwarzałby tego niebezpiecznego efektu?

RA: Każdy kąt mniejszy niż 70 stopni. (K3, 50)

D. WYMIARY

PYTANIE: Czy chodzi ci o to, że suma 4 stron podstawy powinna stanowić 1.16 wysokości piramidy? (K3, 48-49)

RA: To się zgadza.

RA: Najodpowiedniejszym rozmiarem (piramidy) do użycia pod głowę jest (ta) ogólnie o małej wysokości, by umieścić ją pod podstawką głowy (poduszką) jako wygodną rzecz. (K3, 120)

RA: Piramida w Gizie stanowi doskonały przykład. Upewnij się, że piramida jest tak mała, że nie ma wystarczająco małej istoty, by wpełzła do jej wnętrza. (K3, 121)

E. PIRAMIDA WZMACNIA DRUGĄ SPIRALĘ ŚWIATŁA

PYTANIE: Jest wielu ludzi, którzy obecnie zginają metal przez mentalne żądanie, żeby to zdarzyło się. Co zachodzi?

RA: Kiedy ta druga spirala światła kończy się na wierzchołku, światło stamtąd może być porównane z wiązką lasera w sensie metafizycznym i kiedy jest inteligentnie kierowane, może spowodować zgięcie (żelaza) nie tylko dzięki piramidzie. Jest to możliwe przez kontakt indygo z inteligentną energią. (K3, 56)

F. JAKIE SĄ EFEKTY TEGO PROMIENIOWANIA ENERGII?

RA: Wibracja oferowana przez naenergetyzowaną spiralę piramidy jest taka, że każda komórka, zarówno w przestrzeni-czasie, jak i czasie/przestrzeni jest naładowana, jakby zawieszona w waszej elektryczności. Ostrość umysłu, fizyczna i seksualna energia ciała, i zestrojenie woli ducha są wszystkie tknięte (wzruszone) przez to naenergetyzowane oddziaływanie. Jest możliwe przeładowanie baterii i to jest przyczyną naszego ostrzegania każdego, kto używa takich energii piramidalnych do promocji piramidy po tym, gdy odpowiedzialność została przekazana. (K3, 120)

RA: Nie ma żadnych odniesień dla bezpośredniego uzdrawiania. W większości przypadków jest to najbardziej pomocne w łagodzeniu zmęczenia i w pobudzaniu fizycznej czy seksualnej aktywności. (K3, 122)

G. WYPRODUKOWANE PROMIENIOWANIE JEST BARDZO PODOBNE DO PROMIENI SŁOŃCA

PYTANIE: Czy ta energia spiralnego światła jakoś łączy się z centrum energii indygo?

RA: To się nie zgadza. Ta energia porusza się wewnątrz pola fizycznego kompleksu i naświetla każdą komórkę ciała przestrzeni/czasu i jak to wykona, również naświetla ekwiwalent (odpowiednik) czasu/przestrzeni, który jest dokładnie uszeregowany (dopasowany) z żółtym promieniem ciała przestrzeni/czasu (tj. z fizycznym ciałem).

Nie jest ona funkcją ciała eterycznego czy wolnej woli. Jest to promieniowanie bardziej podobne do waszych promieni słonecznych (W jego działaniu na fizyczne ciało).

A zatem powinno być zastosowane ze starannością (uwagą, troską). Jakieś nagłe odczucie zmęczenia byłoby pewna oznaką, że istota została nadmiernie napromieniowana. (K3, 121)

http://ra-material.blogspot.com/2007/08/rozmaite-informacje.html

Wrzesień 9, 2007 - Posted by | Inne

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogerów lubi to: