Dziwny jest ten świat

… to mało powiedziane ! ;-)

Zagadkowa technologia GSM, fale ELF, komórki

Szkodliwe / Nie szkodliwe

Dobre / Nie dobre

Kontrowersje

Jedyne czego Ja jestem pewien to tego, że zaangażowane są w to potężne pieniądze, a to nie wróży niczego dobrego. Na przykładzie szczepionek wiem że ważniejsze są pieniądze od zdrowia ludzkiego. Ci co wiedzą, to wiedzą jak się uchronić, wtajemniczeni, powiązani, zarządzający, rządzący… i wszystko jasne ; ) Zwykły szary człowieka po prostu nie wie. Ludzi ustawiono ma masowy przekaz informacji głównie za pośrednictwem telewizji. Jeśli patrzysz na jedno źródło informacji, a na inne nie, nie jesteś obiektywny, nie zwracasz uwagę na inne rzeczy. Ludzie WIERZĄ że oglądając tv są w pełni informowani. Telewizja podaje tylko wygodne informacje oraz „zatwierdzone” przez tych na górze. Ale przecież są różne kanały! Właśnie! Sztuczny podział, iluzja, to zostało zapewne celowo wprowadzone aby ludzie właśnie uwierzyli. Wprowadzasz powiedzmy 2, 3 stacje później „kłócisz je” tak że widać wyraźnie iż nie są jednym, pochodzą z różnych źródeł, są osobno zarządzane. Oczywiście stosuje się olbrzymi zbiór różnych przemyślanych matactw, manipulacji itd. I tu cie mam! Jakże łatwo ludźmi manipulować!

Kiedy technologia jest podejrzana (lub coś innego), a możesz mieć z tego olbrzymie pieniądze. Stosuje się kampanie mające na celu zamazanie, zatuszowanie kontrowersyjnych informacji. Stosuje się DEZINFORMACJE !

Dotyczy GSM’u:

Na początku kiedy to wprowadzano ludzie mówili że to szkodliwe, ludzie coś wiedzieli. Ale ludzie nie rządzą krajem.

Przeprowadzano badania, pod kątem zmylenia ludzi. Proszę pamiętać że kasa wielka, zaczęto dezinformować ludzi.

Wynik taki, że ludzi się uciszyli, sporadycznie gdzie nie gdzie ktoś coś jęknie, ale sprawa szybko ucicha.

Drugi ważny wynik to dowody. Obecnie NIE MA 100% pewności co do szkodliwości promieniowania emitowanego poprzez telefony komórkowego i stacje bazowe. Mało tego „badania” wskazują że wraz z postępem technologicznym jest coraz nowsza technologia i nie ma żadnej szkodliwości.

Ostateczny wynik kampanii dezinformacyjnej to taki że nikt nic nie wie !

Jedni mówi że to nieszkodliwe, drudzy podejrzewają, garstka ludzi próbuje zwrócić uwagę innych na ten temat.

Ludzie mają najróżniejsze wytłumaczenia spowodowane kampanią dezinformacyjną. Jednym z takich wytłumaczeń jest „przecież używają tego miliony ludzi, gdyby było coś nie tak, zakazano by tego!”. Jeśli tak myślisz wiedzą że zostałeś zmanipulowany poprzez kampanię dezinformacyjną!

Ludzie nie dociekają, ludzie WIERZĄ telewizji! I to jest najgorszy błąd.

Co robi promieniowanie elektromagnetyczne na człowieka, jaki ma wpływ ?

„W obecnie stosowanych systemach telefonii komórkowej używa się częstotliwości 900 i 1800 MHz. Przy tych częstotliwościach występuje głównie efekt termiczny, związany z absorpcją energii promieniowania przez ciało człowieka. Telefon komórkowy można zatem przyrównać do kuchenki mikrofalowej, z tą różnicą, że kuchenka pracuje z mocami o kilka rzędów większymi niż telefony komórkowe. W ten sposób powstaje pytanie, czy telefon może szkodzić zdrowiu?” (cytat z goldhand.com.pl)

„Efekt kuchenki mikrofalowej” ; )

„Różnicy pomiędzy mikrofalami z kuchenki a mikrofalami z nadajnika nie ma właściwie żadnej. Są to te same fale i to samo zjawisko. W kuchence mikrofalowej natężenie tych fal jest dużo większe, a odległość wspomnianego „kurczaka” od źródła fal jest niewielka. Poza tym efekt „gotowania kurczaka” nie jest powodowany przez mikrofale same w sobie, a jedynie przez efekt termiczny (wydzielanie ciepła) powstający podczas ich emisji. To samo zjawisko zachodzi w nadajnikach oraz w telefonach komórkowych podczas rozmowy. Jednak tutaj moc urządzeń jest nieporównywalnie niższa przez co efekt ten jest dla nas niedostrzegalny. Przykładowo kilkuminutowa rozmowa przez telefon komórkowy może powodować podgrzanie ciała rozmówcy zaledwie o 0,1 `C.” (cytat z smolec.com)

„zalediwe o 0,1 st. C” powiedział bym że o AŻ o,1 st C oraz zapytał co to robi z człowiekiem ? Dokument BHP – opis termicznych i nietermicznych oddziaływań PEM (pole elektromagnetyczne) na organizm człowieka (link).

[…]

„Ciało człowieka jest niejednorodne pod względem parametrów dielektrycznych ze względu na zmienną zawartość tłuszczu, białka, węglowodanów i elektrolitu (woda + sole) w zależności od wieku, płci i stanu zdrowia. Dla pól w. cz. ciało ludzkie jest półprzewodnikiem i swoistą anteną odbiorczą, której wymiary względem długości fali są zmienne. Centralny układ nerwowy w stanie czynności i spoczynku generuje prądy czynnościowe z zakresu 1-1000 Hz. Pracą serca sterują impulsy o częstotliwości 1,1 – 1,3 Hz. Układ hormonalny jest wzmacniaczem biochemicznym funkcjonującym na zasadzie sprzężeń zwrotnych, których najczulszy układ znajduje się głęboko w mózgowiu (podwzgórze), gdzie są ważne ośrodki dyspozycyjne funkcjonowania człowieka. Tak zorganizowany ustrój jest podatny na działanie PEM.

Rozróżniamy dwa typy oddziaływań PEM na organizm ludzki:

 • oddziaływania termiczne, czyli nagrzewanie się tkanek oraz zmiany patologiczne i reakcje fizjologiczne uwarunkowane podwyższeniem temperatury tkanek i płynów ustrojowych,

 • oddziaływania nietermiczne, czyli zjawiska zachodzące bez podwyższania temperatury w skali makro i mikro lub niezależne od jej podwyższenia

Działanie termiczne PEM w tkankach organizmu polega na wzroście temperatury tkanek, przy czym najwyższą temperaturę osiągają tkanki tuż przy powierzchni ciała i najbliżej źródła PEM. Stopień wzrostu temperatury zależy od natężenia pola i częstotliwości, a także od skuteczności termoregulacji (cecha osobnicza) i od tego, która część ciała uległa ekspozycji. Znaczny wzrost temperatury powyżej tolerancji cieplnej tkanek powoduje nieodwracalną koagulację białka. Najbardziej podatne na przegrzanie są tkanki o słabej cyrkulacji krwi: soczewka oka, woreczek żółciowy, jądra, części układu pokarmowego.

Eksperymenty prowadzone na zwierzętach dowiodły, że wzrost temperatury prowadzi do całkowitego zniszczenia tych tkanek i w efekcie do śmierci zwierzęcia. Znany jest przynajmniej jeden przypadek śmierci człowieka wywołanej nadmiernym poziomem PEM [17]. U ludzi opisano już przypadki ciężkich oparzeń ręki wywołanych nieszczelną kuchenką mikrofalową czy dotknięciem ręką elementów metalowych znajdujących się pod napięciem w.cz. (antena, hak dźwigu stojącego w pobliżu radiostacji średniofalowej). U operatorów radarów zanotowano przypadki zaćmy i bezpłodności. Opisano ponadto przypadki zaćmy, przy której temperatura oka nie przekroczyła 42 – 43 st. C [17]. Zmętnienie soczewki pojawia się tylko w zakresie mikrofalowym i przy bardzo dużych natężeniach pola. Uaktywnienie mechanizmów termoregulacji może wywołać zmianę aktywności serca, pocenie się lub zmiany w akcji oddechowej. Bardzo niekorzystne jest oddziaływanie fal z modulacją amplitudy lub fal wysyłanych w impulsach o dużej mocy. Znane są przypadki odbioru dźwięków z instalacji radarowych wysyłających krótkie impulsy prostokątne o częstotliwości powtarzania leżącej w zakresie akustycznym. Najprawdopodobniej, kiedy fala pada na komórki głowy, jej energia jest zamieniana na ciepło wytwarzając mały, ale gwałtowny skok temperatury. Wzrost ten generuje gwałtowne rozciąganie się komórek, co wywołuje powstanie fali akustycznej odbieranej przez komórki ślimaka w uchu. W przypadku płodu ssaków stwierdza się przypadki deformacji organów wywołanej ich przegrzaniem. Stwierdza się mały, ale zauważalny związek między wczesnym porodem, małą wagą noworodków, liczbą poronień i zgonów w pierwszym roku życia a wielkością napromieniowania. Mogą wchodzić tu w grę również efekty nietermiczne. Obserwuje się również zmniejszoną liczbę narodzin chłopców u osób poddanych napromieniowaniu. Prawdopodobnie efekty w ostatnim przypadku zależą od częstotliwości przebiegu.

Fale elektromagnetyczne szczególnie efektywnie wnikają do tkanek, jeśli ich rozmiary rezonansowe są zbliżone do częstotliwości fali. Dla dorosłej osoby stojącej na ziemi częstotliwość rezonansu wynosi ok. 35 MHz, a dla osoby odizolowanej od ziemi ok. 70 MHz. Poszczególne tkanki mają częstotliwości rezonansowe umieszczone w zakresie mikrofalowym. Głowa dorosłego człowieka ma rezonans na częstotliwości ok. 400 MHz, podczas gdy głowa dziecka rezonuje przy ok. 700 MHz. Potencjalnie niebezpieczny może być rezonans fali w oku, choć ze względu na dużą stratność tkanki zjawisko to nie jest aż tak groźne, jak brak odprowadzania ciepła z oka przy pomocy płynów ustrojowych.

Oddziaływania termiczne są zwykle łatwo wykrywalne. O wiele większe kontrowersje i problemy badawcze budzą oddziaływania nietermiczne. Przez długie lata naukowcy z krajów zachodnioeuropejskich i USA twierdzili, że takie oddziaływania nie istnieją. Dopiero pod koniec lat 70. przestali oni ignorować wyniki badaczy z Europy Wschodniej i powtórzyli niektóre eksperymenty potwierdzające występowanie efektów nietermicznych [26]. Co ciekawe, w badaniach na zwierzętach doświadczalnych obserwowano wykrywalne zmiany pod wpływem energii w.cz. o bardzo małych natężeniach i brak zmian pod wpływem energii w.cz. o natężeniach podprogowych dla spowodowania efektu cieplnego (nieliniowość organizmów żywych). Poniżej przedstawiono znane wyniki badań, choć należy tu zaznaczyć, że badania epidemiologiczne nie w każdym przypadku były prowadzone w dwu grupach: badanej, poddanej wpływowi PEM i kontrolnej. Weryfikacja wyników wymaga ich potwierdzenia na odpowiednio licznej grupie kontrolnej. Inna trudność w badaniach polega na oddzieleniu szkodliwego wpływu PEM od wpływu zanieczyszczonego powietrza, środków chemicznych, z którymi się stykamy, pożywienia, wody, wcześniejszego stanu zdrowia, stylu życia, jaki prowadzą badane osoby itd. W literaturze można spotkać się ze sprzecznymi wynikami badań i interpretacją tego samego zjawiska.

Promieniowanie elektromagnetyczne prowadzi do zmian reakcji immunologicznych, szczególnie w połączeniu z czynnikami chemicznymi, może powodować zaburzenia funkcjonalne układu nerwowego (reakcja identyczna z reakcją organizmu na stres), zmiany w przebiegach wytwarzanych przez mózg (zapis EEG, stwierdzony np. u śpiących osób z umieszczonym w pobliżu głowy telefonem komórkowym), zmiany układu sercowo – naczyniowego, szpiku kostnego, w korze mózgowej oraz w działaniu gruczołów dokrewnych. Jednorazowe napromieniowanie może powodować wzrost poziomu hormonów, który po ustaniu promieniowania stabilizuje się. W wyniku długotrwałego narażenia na pole w.cz. (rzędu kilku – kilkunastu lat) mogą utrwalić się zmiany czynnościowe w układzie hormonalnym i można je uznać za zmiany patologiczne.

Mogą pojawić się zaburzenia w popędzie płciowym u mężczyzn i zaburzenia cyklu miesiączkowego u kobiet. Zaobserwowano ponadto przyspieszenie wymiany jodu w tarczycy oraz obniżenie wydzielania melatoniny, która ma działanie antyrakotwórcze. Zmiany w układzie nerwowym wywołane polem elektrycznym wyrażają się objawami typu nerwicowego. Pole H o częstotliwościach pokrywających się z częstotliwościami generowanych prądów czynnościowych w ośrodkowym układzie nerwowym (1 – 50 Hz) mogą wpływać na stan czynnościowy układu nerwowego i na zachowanie. Napromieniowanie silnym polem magnetycznym w okolicach głowy może powodować kłopoty z pamięcią. Podobne objawy sygnalizowali operatorzy nadajników, którzy pracowali w polu elektrycznym o natężeniu rzędu setek V/m. Stwierdzono zwiększenie intensywności metabolizmu białka, spadek zawartości cukru oraz zmniejszenie zawartości kwasów DNA i RNA w mózgu, zaś zwiększenie w śledzionie i wątrobie. Na poziomie komórkowym obserwuje się zmiany w stężeniu jonów wapnia, które m.in. warunkują komunikację między komórkami za pomocą hormonów. Przy mniejszych natężeniach i długotrwałej ekspozycji powstają wyraźne zmiany w korze mózgowej człowieka. Stwierdzono u operatorów niektórych obiektów nadawczych zmiany reakcji fizjologicznych powodujące ociężałość. Występuje u nich zmęczenie, senność, zakłócenie uwagi, trudności w koncentracji. Niektórzy wiążą złe samopoczucie ze zdolnością mózgu do odbierania fal elektromagnetycznych wytwarzanych przez fronty atmosferyczne. Pole magnetyczne może wtedy wywoływać u osób wrażliwych błyski przed oczami lub szum w uszach (natężenie rzędu 10 – 20 mT o częstotliwości 50 Hz wzbudzają w siatkówce oka prądy dające wrażenie błysków).

Powtarzające się zmiany pola magnetycznego mogą prowadzić do mikrourazów w mózgu i powodować zmiany w centralnym układzie nerwowym, a tym samym wpływać na zmianę osobowości. We wszystkich tkankach mózgu wykryto stosunkowo niedawno biologiczne cząstki będące magnesami, które są prawdopodobnie odpowiedzialne za te efekty. Powstają zmiany w reagowaniu narządu wzroku. Szczególnie wydłuża się czas adaptacji do ciemności. Wokół źrenicy mogą pojawić się po kilku latach charakterystyczne, żółte plamki. Zmiany w układzie sercowo – naczyniowym polegają na występowaniu arytmii zatokowej, bradykardii (częściej) lub tachykardii, obniżeniu amplitudy wykresu EKG (szczególnie załamka T) i zaburzeń przewodnictwa międzyprzedsionkowego i międzykomorowego (poszerzenie zespołu QRS). Badania przeprowadzone z użyciem telefonów komórkowych wykazały, że ich używanie przez ok. 30 min. powoduje podwyższenie ciśnienia krwi o 5 – 10 mm Hg. Zmiany ciśnienia potwierdzają również obserwacje osób pracujących na stacjach nadawczych RTV. PEM może prowadzić do zmian w obrazie krwi – zmniejszenia liczby erytrocytów i leukocytów oraz hemoglobiny, a także do zmian krzepliwości krwi. W nerkach, wątrobie, mózgu i innych narządach może wystąpić zastój żylny. Obserwacje kobiet ciężarnych zatrudnionych w strefie oddziaływania promieniowania lub poddawanych działaniu diatermii krótkofalowych doprowadziły do opisania przypadków zaburzeń rozwojowych ich dzieci, polegających na zmianach w układzie kostnym. Badania doświadczalne na zwierzętach wykazały, że działanie promieniowania na rozwijający się zarodek (szczególnie w początkowej fazie rozwoju) może mieć wpływ uszkadzający, ujawniający się w zachowaniu rozwoju płodu, powstaniu wad wrodzonych oraz zmniejszeniu zdolności noworodków do życia. Działanie promieniowania na płód może się kumulować. Istnieją doniesienia o wpływie pola w.cz. na przebieg podziałów komórkowych, czyli o powstawaniu zmian genetycznych (mutacji) [17]. Zarówno kumulacja efektów, jak i powstawanie mutacji było do niedawna kojarzone tylko z promieniowaniem jonizującym.

Kwestia oddziaływania nietermicznego PEM na rozwijający się organizm dziecka (przede wszystkim system nerwowy) nadal pozostaje otwarta. Pojawiają się ostatnio sugestie, aby dzieci nie korzystały ze źródeł PEM w takim samym stopniu, jak osoby dorosłe, choć na razie brak jednoznacznych i dostatecznych dowodów na szkodliwe oddziaływanie PEM na dzieci. Wśród operatorów urządzeń radiolokacyjnych wyróżniało się syndrom mikrofalowy, objawiający się bólem głowy, nadmierną potliwością, niestabilnością emocjonalną, irytacją, zmęczeniem, problemami z pamięcią, koncentracją i podejmowaniem decyzji, spadkiem popędu seksualnego i tendencjami depresyjno – hipochondrycznymi. Te subiektywne uczucia nie zostały potwierdzone obiektywnymi badaniami lekarskimi i dziś nie używa się już powyższego terminu. Ludzie wrażliwi na pola magnetyczne w zakresie ELF mogą odczuwać bóle i zawroty głowy, wahania ciśnienia, drżenie rąk, osłabienie, bezsenność. Istnieje grupa osób o szczególnej wrażliwości na PEM, która odczuwa je przy znacznie mniejszych poziomach niż pozostali ludzie

Badania prowadzone na świecie oraz w naszym kraju stwierdzają, że pole magnetyczne 50 Hz może mieć wpływ na występowanie pewnych chorób, w tym także nowotworowych. Badania przeprowadzone w USA (również w Polsce) pokazały, że ryzyko zachorowania na nowotwory krwi u dzieci mieszkających w pobliżu linii przesyłowych wysokiego napięcia i transformatorów jest 2 razy większe niż w przypadku dzieci nie mieszkających w takim sąsiedztwie. Zmiany mogą ujawnić się też w następnym pokoleniu. Ryzyko zachorowania na raka mózgu u dzieci, których ojcowie wykonywali zawody związane z elektrycznością i byli jednocześnie poddani działaniu rozpuszczalników, jest zwiększone. Dzieci matek, które w czasie ciąży używały poduszek elektrycznych, mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka mózgu o 2,5 raza, wzrasta także ryzyko poronień. Prawie dwukrotny wzrost poronień zaobserwowano u operatorek terminali komputerowych, choć wyniki te były wielokrotnie kwestionowane i obecnie uważa się, że kobiety w ciąży mogą w ograniczonym czasie obsługiwać komputery. Pracownicy w zawodach elektrycznych narażeni na silne pola 50 Hz mają czterokrotnie zwiększone ryzyko zachorowania na raka mózgu i raka piersi (mężczyźni). Część badaczy łączy nawet niektóre przypadki klinicznej depresji oraz samobójstw z zamieszkiwaniem w pobliżu linii wysokiego napięcia. Istnieją doniesienia [43], że działanie telefonów komórkowych zwiększa dwukrotnie ryzyko zachorowania na pewien rodzaj raka mózgu (neuroephithelial tumour – rozrastający się z obrzeży mózgu do wewnątrz), powoduje wzrost ryzyka zachorowania na niezłośliwego guza nerwu słuchowego u osób korzystających z telefonów komórkowych dłużej niż 6 lat. Ponadto dostrzeżono związek między guzami mózgu po prawej stronie głowy i częstszym używaniem telefonu również z tej strony.

W ostatnich latach zwrócono też uwagę na oddziaływania PEM o bardzo małych częstotliwościach (zakres ELF), wykorzystywanych m. in. do komunikacji z łodziami podwodnymi [49]. Ekspozycja ludności na fale ELF nie ma charakteru krótkotrwałego, a ze względu na własności propagacyjne na słabe pola z tego zakresu narażona jest cała ludność zamieszkująca Ziemię. Technicznie możliwe jest przesyłanie takich sygnałów, które mogą doprowadzić do zaburzeń synchronizacji w komórkach nerwowych lub sygnałów impulsowych o częstotliwościach powtarzania zgodnych z przebiegami EEG, które miałyby modyfikować zachowanie człowieka (wywoływać poczucie niepokoju, zniechęcenia, apatii, zaburzenia wzrokowe oraz zakłócenie procesów myślowych i pamięciowych). […]


Technologia super, można się komunikować no i te „bajery”.
Ale dlaczego nikt nie mówi o wadach, powody nagłego bólu głowy, częstych emocji, nerwic itd. ?

Wrzesień 8, 2007 - Posted by | Inne

3 Komentarze

 1. Ciesze sie, ze nie jestem sam:

  Wplyw telefonii komorkowej na zdrowie – wyniki badan w
  USA:
  BioInitiative Report: A Rationale for a
  Biologically-based Public Exposure Standard for
  Electromagnetic Fields (ELF and RF)
  http://www.bioinitiative.org/report/index.htm

  Podsumowanie znajduje sie w SECTION 1: Summary for the
  Public (Conclusions, Table 1-1)

  Komentarz - autor: Bogdan | Wrzesień 19, 2007

 2. Nie odpowiadaja tytlko za trzesienia ziemi gradobicie i koklusz!! :)

  Komentarz - autor: jak? | Październik 3, 2007

 3. […] Zagadkowa technologia GSM, fale ELF, komórki Jedyne czego Ja jestem pewien to tego, że zaangażowane są w to potężne pieniądze, a to nie wróży niczego dobrego. Na przykładzie szczepionek wiem że ważniejsze są pieniądze od zdrowia ludzkiego. Ci co wiedzą, to wiedzą jak się uchronić, wtajemniczeni, powiązani, zarządzający, rządzący… i wszystko jasne ; ) Zwykły szary człowieka po prostu nie wie. Ludzi ustawiono ma masowy przekaz informacji głównie za pośrednictwem telewizji. Jeśli patrzysz na jedno źródło informacji, a na inne nie, nie jesteś obiektywny, nie zwracasz uwagę na inne rzeczy. Ludzie WIERZĄ że oglądając tv są w pełni informowani. Telewizja podaje tylko wygodne informacje oraz “zatwierdzone” przez tych na górze. Ale przecież są różne kanały! Właśnie! Sztuczny podział, iluzja, to zostało zapewne celowo wprowadzone aby ludzie właśnie uwierzyli. Wprowadzasz powiedzmy 2, 3 stacje później “kłócisz je” tak że widać wyraźnie iż nie są jednym, pochodzą z różnych źródeł, są osobno zarządzane. Oczywiście stosuje się olbrzymi zbiór różnych przemyślanych matactw, manipulacji itd. I tu cie mam! Jakże łatwo ludźmi manipulować! Czytaj wszystko na motyl.wordpress.com […]

  Pingback - autor: Ciekawe artykuły.. | Goinfo.pl - Mentalne przebudzenie | Marzec 26, 2009


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogerów lubi to: