Dziwny jest ten świat

… to mało powiedziane ! ;-)

Największy absurd XXI w. !

Polski internet jest nielegalny
Piątek, 31 sierpnia (09:31)Na mocy ostatniego postanowienia Sądu Najwyższego, właściciele stron internetowych będą musieli je zarejestrować. Jeśli tego nie uczynią, wówczas mogą być ścigani przez prokuraturę – donosi „Rzeczpospolita”.

Sąd orzekł, że strony www muszą być rejestrowane na tych samych zasadach, co czasopisma papierowe. Obowiązek rejestracji ma dotyczyć zarówno dużych, profesjonalnych portali, jak i stron całkowicie amatorskich (np. ze zdjęciami rodzinnymi).

– Zgodnie z prawem prasowym treść publikacji nie wpływa na to, czy ma być uznana za prasę. Jeśli więc strona internetowa nie tworzy zamkniętej jednorodnej całości i jest aktualizowana co najmniej raz w roku, to jest prasą. Gdy nowe informacje pojawiają się na stronie częściej niż raz w tygodniu, to mamy do czynienia z dziennikiem, jeśli rzadziej, to z czasopismem. Zarówno jedno, jak i drugie trzeba zarejestrować- powiedział „Rzeczpospolitej” sędzia SN Jacek Sobczak.

W praktyce oznacza to, że większość polskich stron internetowych działa nielegalnie. Tylko duże serwisy o charakterze stricte dziennikarskim rejestrują się w sądzie. Obowiązkiem rejestracji nie przejmują się natomiast pasjonaci, którzy prowadzą amatorskie serwisy poświęcone np. muzyce, czy motoryzacji. Tym ostatnim za niedopełnienie wymogu rejestracji strony będzie na mocy nowych przepisów grozić teraz kara grzywny lub nawet pozbawienia wolności.

Co ciekawe, osoba prowadząca serwis www jest też zadaniem Sądu Najwyższego redaktorem naczelnym z wszystkimi wynikającymi z tego obowiązkami, m.in. obowiązkiem publikowania sprostowań i odpowiedzialnością za teksty, w tym wpisy internautów.

N I E !

hm…

Partia Piratów: stwórzmy nowe Prawo Prasowe!
Piątek, 31 sierpnia (09:31)

Partia Piratów (PP) zaapelowała do wszystkich internautów o pomoc w utworzeniu projektu ustawy „Obywatelska Ustawa o Prawie Prasowym”. Jest to odpowiedź na niedawne postanowienie Sądu Najwyższego (SN) z którego wynika, że blogerzy i autorzy stron internetowych powinni je rejestrować jako prasę, dziennik lub czasopismo.

Przypomnijmy, że Sąd uznał, że jeśli strona internetowa aktualizowana jest przynajmniej raz w tygodniu, to serwis należy uznać za dziennik, a jeśli przynajmniej raz w roku – za czasopismo. Nie ma tu znaczenia kto prowadzi ten serwis, w jakim celu i jakie treści w nim zamieszcza. Rejestracji podlega więc np. blog dziewięciolatka dotyczący chomików.

W swym stanowisku przedstawiciele Partii Piratów stwierdzili, że taką sytuację uważają za absurdalną. W ich ocenie obecna Ustawa o Prawie Prasowym jest jawną próbą ograniczenia najbardziej podstawowego prawa do wolności, w tym wolności słowa.

Dlatego właśnie partia apeluje do wszystkich internautów, zwłaszcza osób, będących właścicielami stron internetowych, o pomoc w tworzeniu projektu ustawy „Obywatelska Ustawa o Prawie Prasowym”, a następnie w dalszym etapie projektu, o pomoc w zebraniu podpisów pod ustawą. Konieczność wprowadzenia takiej ustawy przedstawiciele PP uzasadnili w takich słowach:

„Sytuację tę (konieczność rejestrowania stron i blogów – red.), uważamy za największy absurd XXI w., który działa na szkodę społeczną. Obecna Ustawa o Prawie Prasowym jawnie ogranicza sferę wolnościową człowieka, dokonuje inwazji w Jego życie prywatne (rejestracja anonimowych blogów o charakterze pamiętnika), sprzyja cenzurowaniu twórczości, zabija kreatywność, a w efekcie prowadzi do zahamowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dlatego nie możemy pozwolić na to, aby w państwie o ustroju demokratycznym, funkcjonowało prawo, krzywdzące jego obywateli, tylko z tego względu, iż twórcy aktualnej ustawy uprościli pojęcie (…) „internetu”, ogarniając go jako całość, a nie jego poszczególne części składowe”.

Kiedy projekt ustawy już powstanie PP ma zamiar poddać go ocenie internautów.

Wrzesień 1, 2007 - Posted by | Kątem oka

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogerów lubi to: